Ledende overlæge for det obstetriske område på Nykøbing F. Sygehus

Dette job er udløbet

Vi glæder os til at byde dig velkommen, hvis du vil arbejde med udvikling af patientforløb og faglighed i obstetrikken, obstetrisk færdighedstræning, kompetenceudvikling og kvalitet – og gerne i rammer, hvor du har dedikerede kolleger, der støtter det arbejde, hvor der er muligheder for udvikling og for at gøre en forskel.

Vi søger en overlæge, der vil påtage sig ansvaret for det videre arbejde med de obstetriske indsatser, vi har sat i gang for at kunne tilbyde vores gravide og fødende endnu bedre service. Ingen tvivl om, at vi på Nykøbing F. Sygehus har en særlig udfordring med udsatte borgere, og det gælder også fødeområdet. At vi har en population af særligt udsatte gør sammen med sygehusets organisering, at vi har rigtig god støtte fra vores sygehusledelse til initiativer, der har sigte på at udligne ulighed i sundhed.

Blandt andet bruger vi platformen, “MitForløb”, for gravide og fødende, med små film leveret i simpelt sprog, med oplysninger om graviditet, komplikationer hertil, fødsel og barsel.

Vi arbejder tæt sammen med personalet på børneafdelingen om mødre med særlige behov, og de neonatale for at give de nybagte forældre tryghed ved flytninger mellem de to afsnit og sikre ensartet information.

Vi har gode muligheder for barselsophold – vi finder altid plads!

Du vil komme til at arbejde sammen med vores kvalitetsansvarlige obstetriske overlæge og jordemoder, med læger, sygeplejersker og jordemødre involveret i obstetrisk træning og særlige patientforløb – så du vil ikke stå alene med opgaven.

Din rolle som ledende overlæge indebærer fagligt og strategisk ansvar for obstetrikken. Derudover vil du blive taget med på råd i budgetplanlægning, men du vil ikke få budgetansvar. Du vil blive inddraget i personalesager af faglig karakter, men vil ikke få personaleansvar. Der vil være en ugentlig administrationsdag til funktionen. Stillings- og funktionsbeskrivelse kan fremsendes på forespørgsel.

Du vil indgå i ledelsesteamet med afdelingsledelsen, de ledende overlæger for gynækologi og pædiatri, vicechefjordemoder, oversygeplejersker og ledende lægesekretær.

Vi arbejder alle selvstændigt med ansvar for egne patienter efter princippet om forløbs- og behandlingsansvarlighed og optimerede patientforløb: hver læge har faste ambulatorie- og operationsdage og følger så vidt muligt sine egne patienter under ambulant udredning, ved operation og ved postoperativ kontrol.

Vi mener, at forskningsaktiviteter er vigtige for afdelingens udvikling og profil, og indgår da også i flere projekter, både lokale og nationale. Afdelingen har et igangværende ph.d.-forløb og et under planlægning, hvor der er fuld finansiering.

Stillingen er med vagtforpligtelse, hvor man også dækker akut gynækologi.

Om afdelingen

Vi er fusioneret med det pædiatriske område, og vi arbejder på tværs af de to specialer, hvor der er mulighed for det.

Afdelingen har godt 1000 fødsler årligt fra uge 34. Vi har et samlet føde-barselsafsnit med fire fødestuer, hvoraf to er sansefødestuer, syv familierum og en gynækologisk stue med plads til to akutte døgnsenge. Derudover har vi to skærmede pladser, der kan benyttes til senaborter og foetus mors.

Gynækologi: Vi har eget dagkirurgisk gynækologisk afsnit med 6 senge og egen operationsstue med fast personale; 92 % af patienterne udskrives inden kl. 20 fra afsnittet. Afdelingen har egne gynækologiske døgnsenge til akutte patienter og overnattende operationspatienter. Vi har udredning og behandling af blødningsforstyrrelser og et behandlingsambulatorium til mindre indgreb, der kan foregå i rus og lokalanæstesi.

Urogynækologi: Afdelingen har regionsfunktion i urogynækologi. Vi har eget urodynamisk laboratorium og modtager årligt 600 inkontinenspatienter til udredning. Det urogynækologiske team består af fire kontinenssygeplejersker (alle er ICS certified) og to overlæger.

Om dig:

  • Du er speciallæge i gynækologi/obstetrik
  • Du er kvalificeret til at varetage funktionen som ledende overlæge inden for det obstetriske område
  • Du har erfaring med og bidrager til at skabe gode og optimerede patientforløb
  • Du bidrager til det gode samarbejde internt og eksternt, og med alle faggrupper

Læs mere om sygehuset her: komsydpaa.dk/velkommen/

Hvis du er nysgerrig på at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte

Kontaktperson(er):
Navn: Helga Margrethe Elisabeth Gimbel
Stilling: Speciallægekonsulent (overlæge)
Email: hemg@regionsjaelland.dk
Telefon: 56515404

Navn: Bettina Kirstine Petersen
Stilling: Chefsygeplejerske
Email: bkra@regionsjaelland.dk
Telefon: 56515035

Navn: Anni Engberg Fælling
Stilling: Overlæge
Email: afall@regionsjaelland.dk

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.