Ledende overlæge, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt Kan du videreudvikle Danmarks bedste mindre hospital og se udviklingsmuligheder og potentialer i en unik samdrift mellem det ortopædkirurgiske og det anæstesiologiske speciale?

Dette job er udløbet

Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ ledende overlæge inden for det ortopædkirurgiske speciale til Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg.

Om stillingen
Center for Planlagt Kirurgi er kendetegnet ved, at planlagt ortopædkirurgi og anæstesi er samlet i ét center. Har du lyst til at blive en del af centerledelsen, som udover en ledende ortopædkirurgisk overlæge, består af en oversygeplejerske og en ledende anæstesiologisk overlæge. Du kommer til at medvirke til, at videreudvikle Danmarks bedste mindre hospital og bidrage til at skabe de organisatoriske rammer for at Center for Planlagt Kirurgi som regionens udviklingshospital kan fortsætte med at udvikle nye hensigtsmæssige patientforløb, der kan implementeres andre steder regionalt og nationalt.
Som ledende overlæge skal du medvirke til, at centerledelsen fungerer som et stærkt, effektivt og professionelt ledelsesteam, der levere synlig ledelse, skabe retning og arbejder for at sikre høj faglighed og udvikling. Du skal skabe de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, som kan videreføre centerets flotte udvikling – i tæt samspil med dine ledelseskollegaer i centerledelsen. Du vil samtidigt blive en del af hospitalsenhedens samlede ledergruppe.

Derudover omfatter centerledelsens opgaver, at:

 • Skabe høj kvalitet i patientbehandling og optimale patientforløb
 • Danne grundlaget for en god kultur, hensigtsmæssige samarbejdsformer og et godt arbejdsmiljø
 • Indgå i løsningen af strategiske udfordringer
 • Sikre en velfungerende drift med øje for produktivitet og ressourcer
 • Sikre fokus på uddannelse og tværfaglighed
 • Facilitere forskning sammen med de relevante fagpersoner
 • Samarbejde med de øvrige kliniske afdelinger/centre og eksterne samarbejdspartnere
 • Fremme det gode samarbejde mellem regionernes hospitaler om udviklingen af hensigtsmæssige patientforløb inden for planlagt kirurgi, herunder indgå i et nært samarbejde med Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Viborg.

Vi ønsker, at stillingen som ledende overlæge ved Center for Planlagt Kirurgi besættes pr. 1. november 2019 eller efter aftale.

Ansøgerens kvalifikationer 
Vi forventer, at du er uddannet speciallæge i ortopædkirurgi og besidder solidt kendskab til sundhedsvæsenet. Gode ledelseskompetencer og samarbejdsevner er en forudsætning og prioriteres højt. Ledelseserfaring er en fordel, men ikke et krav. Der lægges særligt vægt på at ansøgeren besidder følgende personlige kvalifikationer:

 • Motiverende og anerkendende med en dialogbaseret, involverende ledelsestilgang
 • Vægter tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Er synlig i den kliniske drift og sikrer sammenhængskraft i centret
 • Er en god kommunikator, som er informativ og tydelig i sine budskaber
 • Målrettet, resultatorienteret og motiverende
 • Bidrager til at sikre et godt uddannelsesmiljø
 • Sans for strategisk ledelse
 • Faglig og personlig integritet i lederskabet
 • Skaber resultater, gejst og arbejdsglæde gennem en aktiv personalepolitik, så centrets unikke miljø kan opretholdes og videreudvikles.

Den lægefaglige bedømmelse vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv lægefaglige kompetenceområder.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Om Center for Planlagt Kirurgi
Center for Planlagt Kirurgi er bygget på sammenslutningen af det ortopædkirurgiske og det anæstesiologiske speciale. Der er en veletableret forskningsenhed med særligt fokus på et interdisciplinært forskningsmiljø.

Center for Planlagt Kirurgi indeholder blandt andet de innovative og velfungerende aktiviteter fra det ortopædkirurgiske område, som i mange år har været spydspids for Regionshospitalet Silkeborg, blandt andet hofte-, knæ- og rygoperationer. Inden for disse områder har hospitalet udviklet accelererede patientforløb, der betyder, at indlæggelsestiden for blandt andet hofte-og knæoperationer på få år er reduceret til sammedagsforløb.

Den ambulante dagkirurgi er en stor del af centerets arbejde, senest på områder med stor aktivitet i Region Midtjylland, fx operationer for åreknuder, grå stær samt forskellige operationer af led.

Afdelingen har regionsfunktion indenfor skulder/albue kirurgi og rygkirurgi. Idrætsklinikken drives i samarbejde med Klinik for Gigt og Bindevævssygdomme i Diagnostisk Center, der har regionsfunktion indenfor Idrætsmedicin. Afdelingen har en stor artroskopisk aktivitet indenfor knæ- og skulder/albue områderne.

Derudover rummer centeret blandt andet også intensivt afsnit, akutlægebil, smerteklinik og adskillige øvrige funktioner inden for både ortopædkirurgi og anæstesiologi samt Danmarks største klinik for søvnapnø udredning.

Ortopædkirurgien har som udgangspunkt en lægebemanding på 22 ortopædkirurgiske speciallæger, heraf 2 specialeansvarlige overlæger, og 12 yngre læger, heraf introduktions- og hoveduddannelseslæger i ortopædkirurgi. Den samlede medarbejderstab i centeret er på ca. 610 ansatte, fordelt på centerets aktiviteter, herunder et sengeafsnit med 26 sengepladser og hotel med 17 sengepladser.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den faglige organisation med udgangspunkt i Aftale vedrørende lægelige chefer.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Peter Toft tlf. 2478 9479
Oversygeplejerske Maria Brinck Krog tlf. 2462 1563
Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen tlf. 3091 1341
Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen tlf. 2369 6641

Ansøgning
Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse (herunder autorisation), relevant ledelseserfaring, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v., samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland skal være modtaget elektronisk senest den 22. september 2019. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag den 7. oktober 2019 og mandag den 28. oktober 2019. Der vil være personprofiltest for ansøgere, der går videre til 2. samtale.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.