Læger til Patologi, Regionshospitalet Viborg To stillinger som overenskomstansat overlæge er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale. Stillingerne er på fuld tid 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingerne
Vi ønsker især kolleger med interesse og ekspertise inden for gynæko-, gastrointestinal-, hud-, uro- eller ortopædpatologi. Der vil også være muligheder for at kunne beskæftige sig med mamma-, lunge-, øre-næse-hals- eller lymfeknudepatologi, hvis dette ønskes.

Vi arbejder med en blød subspecialisering, hvor hver speciallæge primært beskæftiger sig med 1 – 2 (evt. 3) organsystemer med mulighed for særligt ansvar indenfor ét område, inkl. udvikling og kvalitetssikring indenfor området.
Da vi har et ganske ny-etableret molekylærpatologisk forskningslaboratorium, vil vi gerne høre fra ansøgere med interesse for molekylær patologi.

Vi ønsker, at du vil være med til at løfte opgaven og videreudvikle patologien såvel i daglig diagnostik som indenfor forskning og uddannelse.

Du vil indgå i en lægegruppe, der vægter faglig sparring højt. Det er derfor vigtigt, at du konstruktivt kan kommunikere faglige problemstillinger og løsninger.

Det forventes desuden, at du aktivt deltager i samarbejdet med at løse instituttets øvrige opgaver, herunder udskæring, frysesnitsundersøgelse, uddannelse og evt. obduktioner.

Det primære ønske er, at stillingerne besættes af overlæger. Det er dog muligt for afdelingslæger at søge stillingerne. Ansættes der afdelingslæger i stillingerne, vil det særlige ansvarsområde i stedet tilfalde en af instituttets overlæger.

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse for overlæge her.

Om Patologi
Vi holder til på Regionshospitalet Viborg og har tilknyttet satellit-funktion på Regionshospitalet Holstebro. Satellitten er bemandet med en patolog og to bioanalytikere 2 dage om ugen til varetagelse af frysefunktion og on site EBUS-undersøgelser. Der er på forhånd lavet aftale med de patologer, som varetager satellit-funktionen, men du er velkommen til at byde ind på opgaven.

Patologi i Viborg har et optageområde på ca. 600.000 indbyggere og dækker et bredt spektrum af sygdomme med særligt fokus på mamma-, gastro- og uropatologi og varetager herudover øre-næse-hals samt lungepatologi, gynækopatologi, ortopædkirurgisk patologi og hudpatologi, inkl. medicinske hudsygdomme.

Instituttet servicerer Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest samt de praktiserende speciallæger i begge hospitalsenheders optageområder samt Skanderborg/Horsensområdet og varetager desuden urologien fra Randers og Horsens med et forventet prøveindtag på ca. 55.000 rekvisitioner årligt.

Patologi Viborg er et mellemstort institut med en flad ledelsesstruktur, hvor der både fysisk og praktisk er forholdsvis kort afstand mellem de forskellige faggrupper. Lægegruppen består af 9 overlæger, 4 afdelingslæger, 4 hoveduddannelseslæger og 1 introduktionslæge, der søger nye kolleger.

Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø med et godt samarbejde indenfor lægegruppen såvel som mellem de forskellige faggrupper og med vores samarbejdspartnere.
Der tilstræbes en høj grad af medindflydelse på arbejdsgange og opgaveløsning på alle niveauer med samtidigt fokus på, at de nationale retningslinjer til stadighed følges.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte, samt et budget på 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Patologi.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til

  • Ledende overlæge Steen Jensen, tlf. 7844 3715 (mobil 2089 4197)
  • Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, tlf. 7844 1003

Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være os i hænde senest 29. august 2021 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Du bedes angive i din ansøgning, hvilke områder du helst vil arbejde indenfor.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted ultimo september 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.