Læger til natlægevagten i Region Midtjylland

Dette job er udløbet

Præhospitalet søger læger med almen medicinske, akut eller intern medicinske kompetencer til konsultation og visitation i Region Midtjyllands natordning fra d. 1. marts 2024.

Du kender måske opgaven fra den nuværende lægevagt, eller du har mod på at deltage i regionens natordning?
Har du lyst til at bringe din faglighed i spil på nye måder. Så læs med her.

Præhospitalet skal fra d. 1. marts 2024 bemande en visitation og to konsultationer, der skal tage imod patienter med akut ikke-livstruende sygdom eller skade.
Det sker i forbindelse med, at Region Midtjylland overtager den nuværende Lægevagt i tidsrummet kl. 23.00 – 08.00.

Visitationslæge
Som visitationslæge i natordningen bliver du en del af et tværfagligt team bestående af læger, erfarne sygeplejersker, paramedicinere, ambulancebehandlere og tekniske kørselsdisponenter. Sammen skal I sikre, at borgere og patienter får kompetent og relevant hjælp, når de i nattetimerne kontakter natordningen.

Visitationen placeres i Aarhus i de samme lokaler som regionens AMK-vagtcentral, hvilket åbner mulighederne for et stærkt samarbejde.
Der kan efter aftale være mulighed for at visitere fra Gødstrup og på sigt mulighed for hjemmearbejdsplads.

Du har konsultationer på telefon eller video, og er bagvagt for det sundhedsfaglige personale, som kører sygebesøg, samt for sygeplejerske i visitationen.

Der er mulighed for et ekstra tillæg, hvis du vil være lægefaglig koordinator og dermed være overordnet ansvarlig for en smidig afvikling af vagten.

Konsultationslæger 
Der kommer til at være to natteåbne konsultationer, i henholdsvis Gødstrup og i Aarhus. Som udgangspunkt er der en læge på vagt ad gangen i hver konsultation.

Som konsultationslæge tager du imod et bredt spektrum af patienter, der er telefonvisiteret.
Herudover vil du i spidsbelastningssituationer skulle bidrage med telefonvisitation af patienter.

Du kommer til at indgå i et tværfagligt team med triagesygeplejersken i konsultationen.

Din profil

  • Du er speciallæge i almen eller intern medicin, eller fx i akutmedicin.
  • Du er læge i hoveduddannelsesstilling i almen medicin, akutmedicin eller intern medicin fase 2 eller 3.
  • Du har bred lægefaglig erfaring .
  • Du har måske erfaring fra Lægevagten eller tilsvarende funktion, men det er ikke et krav.

Vi tilbyder

  • En unik mulighed for at blive en del af et team, der skal starte en ny funktion op i Region Midtjylland.
  • Spændende stillinger med stort fagligt ansvar og fleksibilitet.
  • Fast aflønning på timebasis uafhængigt af aktiviteten.

Vi ser gerne, at du tager mindst to 9-timers vagter om måneden, og gerne flere. Du kan efter individuel vurdering også indgå aftale om færre timer.

For læger der deltager i PLO Lægevagten kan der være mulighed for at opnå vagtfritagelse i Lægevagten.

Er du læge under uddannelse (HU fase 2 og 3) har du en lægefaglige visitator som bagvagt og kan bruge denne til sparring og rådgivning ift. dine patienter.

Inden opstart vil der være et kort obligatorisk introduktionsforløb for alle konsultations- og visitationslæger målrettet funktionerne i et regionalt set up. Deltagelse i forløbet aflønnes jf. overenskomsten for natordningen.

Sådan ansøger du
Du søger nemt stillingerne via linket “send ansøgning” nederst på siden. Her vil du blive bedt om at udfylde kontaktoplysninger samt udfylde et kort ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen er sat til d. 31. januar 2024, men ansættelsessamtaler og ansættelse vil finde sted løbende i takt med, at vi modtager ansøgninger.
Send derfor gerne din ansøgning afsted hurtigst muligt, så du kan komme i betragtning til en samtale.

Ansættelsesstart er d. 1. marts 2024.

Mere information
Har du spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte:
Lægefaglig projektleder, overlæge Annette Corydon på tlf. 30 55 11 43 eller mail: annecy@rm.dk.

Vi afholder løbende virtuelle informationsmøder om lægevagtens natberedskab for alle interesserede læger.

Der er tilmeldingsfrist før hvert møde. Umiddelbart inden mødet modtager du en mail med et link til mødet.

Link til tilmelding finder du på vores hjemmeside: 
https://www.ph.rm.dk/Omraader/region-midtjyllands-akutte-natordning/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger en stilling, have fortrinsret.