Læger til konsultation og visitation i Region Midtjyllands akutte natordning Præhospitalet søger læger med almenmedicinske kompetencer til konsultation og visitation i Region Midtjyllands akutte natordning fra 1. marts 2024

Ansøgningsfrist: 05/12/2023 Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Gødstrup, Præhospitalet

Præhospitalet skal fra 1. marts 2024 bemande to konsultationer, der skal tage imod patienter med akut ikke-livstruende sygdom eller skade. Det sker i forbindelse med, at Region Midtjylland overtager den nuværende lægevagt i tidsrummet kl. 23.00 – 08.00, hvor den overgår til den akutte natordning i regi af Præhospitalet.

Du kender måske opgaven fra den nuværende lægevagtordning, eller du er under uddannelse til speciallæge i almen medicin. Du har mod på at deltage i regionens natordning og lyst til at bringe din faglighed i spil på nye måder og bidrage til udviklingen af det præhospitale område. Så læs med her.

Vi søger læger med almenmedicinske kompetencer til vagter med opstart fra 1. marts 2024.

Vi tilbyder flere spændende stillinger i et aktivt og udfordrende miljø med gode muligheder for at sætte eget præg på og udvikle funktionerne.

Inden opstart vil der være et kort obligatorisk introduktionsforløb for alle konsultations- og visitationlæger målrettet funktionerne i et regionalt setup. Deltagelse i forløbet aflønnes jf. overenskomsten for natordningen.

Konsultationslæger i den regionale akutte natordning
Der kommer til at være to natteåbne konsultationer i den regionale akutte natordning, en i Gødstrup og en i Aarhus, som ønskes bemandet med speciallæger i almen medicin og læger under uddannelse (HU fase 2 og 3). Som udgangspunkt er der en læge på vagt ad gangen i hver konsultation.

Som konsultationslæge tager du imod et bredt spektrum af patienter, der er telefonvisiteret via læge eller sygeplejerske i den akutte natordning. Du kommer til at varetage alle lægefaglige opgaver i relation til vurdering og behandling af subakutte patienter, herunder anvendelse af POCT-udstyr, vurdering af relevante tiltag, iværksættelse af medicinsk behandling, opfølgning ved egen læge i dagtid og indlæggelse på hospital med mere.

Herudover indgår du som konsultationslæge i natordningens telefonvisitation af patienter i 1-2 timer i starten af hver vagt afhængig af travlhed i visitationen og eventuelt fremmødte patienter. Ad hoc og situationsafhængigt vil du også herudover skulle telefonvisitere på lige fod med de øvrige visitatorer efter aftale med den lægefaglige koordinator.

Du kommer til at indgå i et tværfagligt team med triagesygeplejersken i konsultationen og får et tæt samarbejde med den lægefaglige koordinator vagten igennem.

Er du læge under uddannelse (HU fase 2 og 3) har du den lægefaglige koordinator som bagvagt og kan bruge denne til sparring og rådgivning ift. dine patienter.

Når den akutte natordning starter op, vil det være med det samme it-system, som i dag anvendes i Lægevagten til booking og journalisering af patientbehandlingen (MedWin). Samtidig gives der mulighed for at anvende Den præhospitale patientjournal (PPJ) og Den elektroniske patientjournal (EPJ) i opgaveløsningen.

Visitationslæger i den regionale akutte natordning
Som visitationslæge i den akutte natordning bliver du en del af et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, paramedicinere, erfarne ambulancebehandlere og tekniske kørselsdisponenter (TKD). Sammen skal I sikre, at borgere og patienter får kompetent og relevant hjælp, når de i nattetimerne kontakter den akutte natordning.

Visitationen placeres i Aarhus i de samme lokaler som regionens AMK-vagtcentral, hvilket åbner mulighederne for et stærkt samarbejde og for at udvikle på funktionen.

Som visitationslæge indgår du i visitationen af opkald fra borgere til den akutte natordning. Du gør brug af din lægefaglige viden og kompetence og har mulighed for at anvende video og andre relevante it-løsninger, når den rette hjælp skal findes. Om det er råd til egenomsorg, henvisning til at kontakte egen læge næste dag, en tid i en af de to konsultationer eller et sygebesøg fra den udekørende funktion, afgør du.

Imellem opkaldene fra borgerne varetager du en vigtig funktion ift. den udekørende funktion, som er bemandet med paramedicinere og sygeplejersker, og hvor medarbejderne skal konferere via telefon eller video med lægen om alle de patienter, som de tilser. Sammen finder I den rette løsning for patienten.

I visitationen kan der udover læger være erfarne sygeplejersker, og da vil du fungere som bagvagt for visitationssygeplejerskerne. Her har du en særlig funktion som gatekeeper i forhold til de patienter, som visitationssygeplejersker vurderer skal indlægges eller har behov for at blive tilset i natordningen. Desuden er du generelt tilgængelig for faglig sparring, også når det gælder patienter, som afsluttes i telefonen.

Er du læge under uddannelse (HU fase 2 og 3), har du den lægefaglige koordinator som bagvagt og kan bruge denne til sparring og rådgivning ift. dine patienter.

Din profil

 • Du er speciallæge i almen medicin eller læge i hoveduddannelsesstilling i almen medicin fase 2 eller 3
 • Du besidder relevante almen medicinske kompetencer
 • Du har gerne erfaring fra Lægevagten eller tilsvarende funktion, men det er ikke et krav
 • Du har kendskab til samarbejdet på akutområdet imellem regional akut natordning, lægevagt, AMK-vagtcentral, hospitaler og psykiatri m.fl.
 • Du formår at arbejde selvstændigt, men er også god til at samarbejde i teams
 • Du udviser fleksibilitet og er omstillingsparat ift. opgavevaretagelsen
 • Du kommunikerer imødekommende, klart og præcist
 • Du har en god organisationsforståelse
 • Du er opsøgende i forhold til ny sundhedsfaglig viden, ændringer i visitationsregler og retningslinjer

 

Vi tilbyder

 • En unik mulighed for at blive en del af et team, der skal starte en ny funktion op i Region Midtjylland
 • Spændende stillinger med stort fagligt ansvar og fleksibilitet
 • Kendte it-systemer og beslutningsstøtteværktøjer (video link og Med-Win)
 • Indblik i andre it-systemer der har relevans for opgaven
 • Mulighed for at indgå i kvalitetsarbejde og udvikling af den regionale akutte natordning
 • Fast aflønning på timebasis uafhængigt af aktiviteten

Du må forvente at skulle tage minimum to 9-timers vagter om måneden, og gerne flere.

For AP-læger der tager mindst otte vagter i den regionale akutte natordning hen over en periode på fire måneder, kan der være mulighed for at opnå vagtfritagelse i PLO Lægevagten.

Din nye arbejdsplads
Du ansættes i Præhospitalet med arbejdssted i Aarhus eller Gødstrup og med reference til den lægefaglige funktionsleder for den regionale akutte natordning.

Der er tale om en timelønsansættelse. Aflønning vil ske i henhold til overenskomstens parter.

Sådan ansøger du
Du søger nemt de to stillinger via linket “send ansøgning” nederst på siden. Her vil du blive bedt om at udfylde kontaktoplysninger samt udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen er sat til 31. januar 2024, men ansættelsessamtaler og ansættelse vil finde sted løbende i takt med, at vi modtager ansøgninger. Send derfor gerne din ansøgning afsted hurtigst muligt, så du kan komme i betragtning til en samtale.

Ansættelsesstart er 1. marts 2024.

Mere information

Har du spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte:

Lægefaglig projektleder, overlæge Annette Corydon på tlf. 30 55 11 43 eller mail: annecy@rm.dk.

Vi afholder to virtuelle informationsmøder om den akutte natordning for alle interesserede læger:

 • 13. november 2023, kl. 19.00 – 19.45
 • 5. december 2023, kl. 20.00 – 20.45

Der er tilmeldingsfrist 1 time før hvert møde. Umiddelbart inden mødet modtager du en mail med et link til mødet.

Link til tilmelding

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger en stilling, have fortrinsret.