Læger søges til Præhospitalets AMK Vagtcentral Præhospitalet øger antallet af læger i AMK-Vagtcentralen. I den forbindelse søger vi læger, der både kan indgå i samarbejdet med ambulancerne og den nye akutte natordning, som Præhospitalet overtager ansvaret for den 1. marts 2024.

Dette job er udløbet

Er du speciallæge i almen medicin, akut medicin, anæstesiologi – eller på vej til at blive det – og har du interesse for det præhospitale område? Hvis du derudover både kan holde hovedet koldt og træffe kritiske beslutninger i akutte situationer og bruge dine ressourcer og faglighed til at finde de bedste løsninger for patienterne, både når det er akut og knap så akut, så er du måske en af vore nye læger i AMK-Vagtcentralen. Vi søger lige nu ca.15 læger.

Som læge i AMK er det vigtigt, du brænder for tværfagligt samarbejde og har mod på at bestride opgaverne som bagvagt for ambulancetjenesten, 1-1-2 opkaldene samt indgå i natordningen, hvor vi sammen får en ny opgave i forhold til de borgere, der søger hjælp i forbindelse med sygdom og skade om natten.

Nøgleperson i den akutte situation

Funktionen som AMK-læge er central i det præhospitale akutberedskab og derfor spænder dine arbejdsopgaver også vidt. En central opgave er at rådgive AMK-Vagtcentralens medarbejdere om sundhedsfaglige problemstillinger, herunder sundhedsfaglig visitation, prioritering og hastegradsvurdering.

Du er også lægefaglig rådgiver og bagvagt for ambulancetjenestens kørende enheder; primært ambulancer. Det er således dig, der kontaktes, når der er behov for beslutningsstøtte, rådgivning, prioritering, færdigbehandling og visitation.

Som AMK-læge får du et unikt indblik i, hvad der sker “bag kulisserne” på alle niveauer i forbindelse med akut sygdom, tilskadekomst og beredskabshændelser. Du bliver del af en dynamisk og spændende arbejdsplads med mange faggrupper, spændende opgaver og rig mulighed for at udøve faglig ledelse. Du får en grundig oplæring til funktionen; blandt andet superviserede følgevagter med erfarne kolleger. Derudover er der altid mulighed for grundig sparring både med lægelige og ikke lægelige kolleger i Præhospitalet, ikke mindst i gruppen af AMK-læger.

Din nye arbejdsplads

Præhospitalet har ansvaret for det præhospitale område i Region Midtjylland, og vores vision er at sikre rette hjælp i rette tid til alle patienter.
I AMK-Vagtcentralen står vi blandt andet for visitationerne af sundhedsfaglige opkald til 1-1-2 og disponeringen af ambulancer, akutlægebiler, akutlægehelikoptere og en række specialtjenester. Fra 1. marts 2024 kan vi modtage opkald fra de 3 kørende enheder i den akutte natordning, som varetager sygebesøg om natten.
Som AMK-læge får du arbejdsplads i Aarhus.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst, indgået mellem Yngre Læger, FAS og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Der foregår i skrivende stund lønforhandling omkring den nye natordning og de nye opgaver, som Præhospitalet overtager.

AMK-læge-funktionen er døgndækket og tilrettelagt med dagvagter fra kl. 8-20 og nattevagter fra 20-08. For at kunne sikre den nødvendige rutine i funktionen skal du som minimum arbejde 36 timer månedligt. Selve oplæringen foregår i dagstid (4 x 7,4 timer) med løn.

Tiltrædelse: 1. november eller efter aftale.

Yderligere information

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte funktionsledende overlæge Berit Haahr Larsen på telefon 26 64 70 59 eller cheflæge Niels-Christian Emmertsen, på telefon 51 85 50 01
Alternativt skriv en mail til: BeritHaahr.larsen@ph.rm.dk

Ansøgningsfrist

Søg stillingen via linket nedenfor og upload din motiverede ansøgning, cv samt relevante bilag under “øvrige dokumenter” inden den 15. oktober 2023 kl. 12.00.
Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.