Lægefaglig konsulent søges til brobygning mellem nyuddannede speciallæger og job i almen praksis Brænder du også for, at flere yngre læger skal blive praktiserende læger? Så har vi en spændende projektstilling, hvor du kan være med til at udvikle området for almen praksis i samarbejde med uddannelsesudvalget og Region Midtjylland.

Ansøgningsfrist: 31/07/2020 Regionshuset Viborg

Region Midtjylland søger en lægefaglig konsulent, der skal være med til at facilitere forskellige aktiviteter i overgangen mellem uddannelse og job i almen praksis. Konsulentstillingen er til besættelse pr. 1. september 2020 og frem til d. 31. december 2021 og er på ca. 60 timer i hele perioden.

Du skal være praktiserende læge og kunne tænke dig bibeskæftigelse i en tidsbegrænset periode. Arbejdet skal planlægges i tæt samarbejde med lægedækningsteamet og uddannelseskoordinatoren i regionen.

Vi søger en lægefaglig konsulent, der i samarbejde med os vil kunne:

  • planlægge, koordinere og afvikle arrangementer som f.eks. praksisbesøg og temamøder, samt etablere netværksgrupper, der kan motivere de unge speciallæger til at vælge arbejdet i specialet almen medicin/almen praksis og at forblive i specialet
  • at bistå yngre læger med råd, vejledning og netværk i forbindelse med nedsættelse i almen praksis
  • at være bindeled mellem de yngre læger, Lægedæknings-og Rekrutteringsudvalget, Uddannelsesudvalget og Lægedækningsteamet

Baggrund for stillingen:
Med puljemidler fra Sundheds-og Ældreministeriets “En læge tæt på dig” etablerer Region Midtjylland denne midlertidige stilling med det formål at understøtte og fremme rekruttering til almen praksis.
Arbejdet med lægedækning i Region Midtjylland foregår i en række udvalg, der hver især arbejder for at promovere mulighederne i almen praksis. Som lægefaglig konsulent skal du hjælpe os med at nå ud til de yngre læger.

Praktiske oplysninger:
Du tilknyttes Lægedækningsteamet, Strategisk Styring og Analyse, Region Midtjylland.

Stillingen honoreres efter gældende konsulenttakst.
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte:
Uddannelseskoordinator Julie Bæk-Jensen baekjensen@gmail.com eller konsulent Annette Sø anbuso@rm.dk

Ansøgningsfristen er d. 31.juli 2020.
Ansættelsessamtaler forventes afviklet torsdag d. 27. august 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.