Lægefaglig Hovedkursusleder Lægefaglig hovedkursusleder til kurserne i akutuddannelsen for læger i Region Midtjylland, Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling

Dette job er udløbet
Vi søger en lægefaglig hovedkursusleder til vores uddannelsesaktiviteter indenfor kurserne i akutmedicin for læger i Region Midtjylland.

Som lægefaglig hovedkursusleder indgår du i den samlede kursusledelse og varetager udvikling, planlægning, koordinering, gennemførelse og opfølgning af de enkelte uddannelsesaktiviteter.

Opgaver for den samlede kursusledelse

 • Ansvar for planlægning, gennemførelse og indhold af kurserne
 • At sikre kvaliteten af kurserne
 • Deltagelse på kursusdagene i det omfang det skønnes relevant
 • Opfølgning på evalueringer og tilbagemeldinger
 • Samarbejde med Det Regionale og Nationale efteruddannelsesråd

Den lægefaglige hovedkursusleder har ansvar for

 • Den lægefaglige forankring, aktualitet, kvalitet og relevans ift. den kliniske virkelighed og praksis
 • Lægefaglig ajourføring og videreudvikling af kursuskonceptet

Kvalifikationer
Vi forventer, at du:

 • har en lægefaglig uddannelsen og er klinisk aktiv.
 • har viden og erfaring med undervisning og tilrettelæggelse heraf
 • er uddannet indenfor det akutmedicinske området og/eller har erfaring med det akutmedicinske område
 • er selvstændig og har et godt overblik,
 • er fleksibel og lydhør overfor andres synspunkter
 • kan indgå i såvel tværfaglige og monofaglige samarbejdsrelationer som en aktiv teamplayer
 • har et opdateret teoretisk reflekteret begreb om læring og pædagogik
 • arbejder professionelt og målrettet samt er god til at få afsluttet arbejdsopgaver
 • er en kreativ inspirationskilde for samarbejdspartnere og let ser nye muligheder

Vi tilbyder:

 • En spændende og udfordrende stilling i en organisation med engagerede kolleger
 • En arbejdsplads med høj grad af fleksibilitet og selvstændighed i planlægning og tilrettelæggelse
 • En stor og mangfoldig kollegagruppe
 • En stor kontaktflade i Region Midtjylland og nationalt

Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling er Region Midtjyllands interne uddannelses- og kursusudbyder og en del af den samlede Koncern HR afdeling. Vi er en stor afdeling med ca. 60 ansatte.
Vi varetager efter- og videreuddannelse, herunder E-læring, for regionens ansatte på hospitaler, institutioner og administration. Afviklingen af vores aktiviteter foregår spredt på regionens adresser. En del af aktiviteterne har lands- eller landdelsfunktion.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Tjenestestedet er indtil videre Olof Palmes Allé 32, 8200 Aarhus N

Stillingen er normeret til 7 timer pr. uge og ønskes besat 1. september 2019.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Kontorchef Bente Gjørup tlf. 4043 3659 eller uddannelseskonsulent Annette Jakobsen tlf. 3052 0250

 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt: Onsdag d. 14 august (eftermiddag/aften)
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.