Læge (trin 1) søges til uklassificeret stilling ved Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien i Skejby Afdeling for Psykoser ved Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i Skejby søger reservelæge i uklassificeret stilling pr. 01.09.2022. Stillingen er af 1 års varighed.

Ansøgningsfrist: 21/08/2022 Psykiatrien

Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.

 

Afdeling for Psykoser omfatter fire sengeafsnit med i alt 88 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har endvidere to ambulante enheder og en forskningsenhed.

 

Du vil indgå i et lægeteam i tilknytning til sengeafsnittene eller til klinikkerne. Du indgår endvidere i vagtlaget på AUH Psykiatrien med ca 9 vagter på 18 uger (bagvagter) evt ca 14 dagvagter og 14 nattevagter over 19 uger (forvagter).

Vi søger især læger, som har erfaring fra AUH Psykiatrien, gerne med kendskab til vores målgruppe. Vi vægter, at du er fleksibel og har gode samarbejdsevner.

Løn i henhold til aftale mellem YL og Danske Regioner.
Funktionsbeskrivelsen er vedlagt dette opslag. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Signe Dolmer på telefon 2112 8254.

Læs mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.

Du kan orientere dig om Afdeling for Psykoser via Psykiatriens hjemmeside https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/auhpsykiatrien/afdeling-for-psykoser/

Ansøgningsfrist: 21.august 2022
Ansættelsessamtaler: 25.august 2022, formiddag

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.