Læge til Rekrutteringscenter Aalborg

Dette job er udløbet

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Vil du være med til at helbredsundersøge kommende værnepligtiges egnethed, og bringe din lægefaglige baggrund i spil? Så har du nu muligheden for at søge stillingen som læge ved Rekrutteringscenter Aalborg.

Om os
Rekrutteringscenter Aalborg, også kaldet Forsvarets Dag, er placeret på Flyvestation Aalborg, og er en del af rekrutteringssektionen under Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Vi er ét af fem rekrutteringscentre fordelt rundt om i landet. Vi sessionsbehandler primært aldersgruppen 18-21 årige, som kommer på Forsvarets Dag i henhold til gældende retningslinjer givet i lovgivningen.

Samlet er vi 9 medarbejdere lokalt på Rekrutteringscenter Aalborg, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 7.500 sessionssøgende der årligt behandles her på centret. Medarbejderne består både af civilt administrativt personale, militært personale og læger.

Du bliver en del af et stærkt tværfagligt miljø, hvor opgaverne løses med høj grad af selvstændighed og med mulighed for mono- og tværfaglig sparring. Vores daglige opgaver kræver et godt og tæt samarbejde med gensidig respekt og fleksibilitet.

Hvis du ønsker at læse mere om Forsvarets Dag og værnepligt, kan du besøge hjemmesiden www.værnepligt.dk

Om stillingen

Det bliver din primære opgave at foretage helbredsundersøgelser af de sessionssøgende, ud fra fastsatte bestemmelser om krav til fysisk og mentalt helbred.

Sekundært vil du i et mindre omfang foretage mere omfattende helbredsundersøgelser i forbindelse med fastansættelse af kommende medarbejdere i Forsvaret.

Foruden ovenstående opgaver, påhviler der stillingen administrative opgaver i form af screening af helbredsoplysninger, journaler og administrative helbredsbedømmelser.

Der er årligt mange unge, der helbredsundersøges ved Rekrutteringscenter Aalborg, og du skal derfor være indstillet på, at du træder ind i et center, hvor tempoet til tider er højt, og hvor kvaliteten af helbredsundersøgelserne samtidig skal prioriteres. Din arbejdsdag er en stor del af tiden forudsigelig, da undersøgelserne løses efter faste retningslinjer.

Stillingen er i udgangspunktet på 21 timer om ugen med ønsket tiltrædelse hurtigst muligt.

Arbejdstidens omfang og placering på ugen planlægges i samarbejde med lederen af Rekrutteringscenter Aalborg under hensyntagen til dine ønsker.

Om dig

Du er speciallæge med autorisation til selvstændigt virke, således at du kan afslutte helbredssager.

Vi er åbne over for din lægefaglige specialebaggrund, det vigtigste for os er, at du kan foretage en almen lægefaglig helbredsundersøgelse. Vi har i øjeblikket 2 øvrige læger med speciale i almen medicin og gynækologi.

Du er god til at møde de unge i øjenhøjde, og forstår at gennemføre undersøgelsen som en god oplevelse for alle parter. Du har en høj grad af professionalisme i opgaveløsningen og i samarbejdet med dine kollegaer. Du skal have mod på at være en del af et mindre team og samtidig kunne indgå i den samlede lægegruppe på tværs af de fem Rekrutteringscentre til møder og seminarer.

Vi arbejder med forskellige IT-systemer, og forventer derfor at du har en generel forståelse for brugen af IT.

Du skal sætte en ære i at gøre rutineprægede undersøgelser nærværende og med respekt for individet.

Ansættelsesvilkår

Basislønnen for en fuldtidsstilling udgør årligt 647.421,41 kr. Der er mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Der er til stillingen et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 17,9%.

Er du speciallæge i almen medicin finder ansættelsen sted i henhold til Overenskomst for speciallæger i staten med tilhørende protokollat mellem Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder Alex Krogh Christiansen på telefon 728 19351, alternativt souschef Christian Michael Havemann på telefon 728 19350. Vi arrangerer også gerne en rundtur på centret, så du kan se hvad vi beskæftiger os med.

Har du spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 728 19182.

Ansøgningsfristen er 23. september 2022. Vi forventer at holde samtaler i uge 39.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt efter aftale.

For at komme i betragtning til stillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som PDF-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder – også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk