Læge til området, addictiv medicin, Aarhus Kommune

Ansøgningsfrist: 19/09/2021 Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune

Om jobbet
Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune, søger læge med interesse for rusmiddelbehandling. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling (deltid er en mulighed), specialeuafhængig, og med tiltrædelse snarest (1. november 2021, eller snarest derefter.)

Lægerne i addictiv medicin fungerer i et tæt samarbejde med det øvrige sundheds- og socialfaglige personale i Rusmiddelcenter Aarhus i varetagelse af udredning og behandling af borgere med stof- og alkoholproblemer i Aarhus Kommune, og lægerne er ansvarlige for opioid-substitutionsbehandlingen. Desuden bistår lægerne med generel sundhedsfaglig rådgivning. I klinikken for tilbud af diacetylmorphin assisterer og observerer lægerne sammen med sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter brugerne ved injektion af diacetylmorphin. Endvidere har lægerne på hverdage daglige opgaver med alkoholbehandling.
De lægefaglige opgaver løses gennem et veludviklet eksternt samarbejde og god koordinering med sundhedsvæsenets øvrige parter, først og fremmest praktiserende læger, psykiatrien, sygehusafdelinger og hjemmeplejen.

Lægerne refererer til den områdeansvarlige overlæge.

Din profil
Vi søger en læge, som:

 • Har interesse og evner for at arbejde med mennesker med stof- og alkoholafhængighed
 • Evt. har erfaring med rusmiddelbehandling
 • Har evner og vilje til tværfagligt samarbejde
 • Har lyst til og evner for at bruge sin lægefaglige viden i mange kontekster og sammen med forskellige samarbejdspartnere
 • Er indstillet på at indgå i projekt- og udviklingsopgaver
 • Er god til at kommunikere.

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads i løbende udvikling og tilpasning i takt med nye opgaver indenfor social- og sundhedsområdet
 • En arbejdsplads blandt engagerede kolleger, hvor du selv kan være med til at sætte dit præg på de mangeartede opgaver
 • Et udfordrende og selvstændigt job med spændende opgaver og mange udviklingsmuligheder
 • Relevant oplæring og uddannelse
 • Samarbejde med dygtige kolleger, der sikrer sparring og godt humør i hverdagen.

Løn – og ansættelsesvilkår
Aflønning i henhold til gældende overenskomst mellem KL og Lægeforeningen / Foreningen af Speciallæger (FAS).

Der er tale om en tidsubegrænset fuldtidsstilling. Deltidsansættelse en mulighed.

Arbejdet er tilrettelagt til at foregå i dagtimerne. Der indgår begrænset vagtopgaver i stillingen. Der skal således påregnes at skulle arbejdes ca. hver 4. lørdag eller søndag.

Lægen vil få sit daglige arbejdssted i Rusmiddelcenter Aarhus, Sumatravej 3. Der vil også være arbejdsopgaver i Rusmiddelcenters afdeling i Jægergårdsgade 66.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til områdeansvarlig overlæge Anette Bendiksen tlf.: 4187 2340, e-mail bendika@aarhus.dk eller læge Grete Budsted, tlf.: 4185 6381, e-mail grbu@aarhus.dk

Ansøgning
Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk under ledige stillinger på Aarhus Kommunes hjemmeside Ledige stillinger (aarhus.dk) Søg på jobnr. 12521.
Klik på ”Søg job” for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 19. september 2021.

Om os
Sociallægeinstitutionen er en kommunal sundhedsfaglig konsulentenhed, som beskæftiger ca. 95 medarbejdere, hovedsagelig læger og psykologer, men også fysioterapeuter, ergoterapeuter, antropologer, socialfaglige professioner m.fl.
En del af Sociallægeinstitutionens funktioner er således varetagelse af den lægefaglige indsats for misbrugere i kommunen i tæt samarbejde med Center for Misbrugsbehandling.
Sociallægeinstitutionen er uddannelsesenhed for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.

Rusmiddelcenter Aarhus er tilbud til stof- eller alkoholafhængige borgere over 18 år i Aarhus Kommune. Centeret er et tilbud til udsatte voksne, og der arbejdes tværfagligt med målgruppens stof- eller alkoholafhængighed. Til at løse de lægefaglige opgaver i rusmiddelcentret leverer Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune, lægeressourcerne. Misbrugsbehandlingen består dels af en socialfaglig del, dels af en medicinsk del omfattende substitutionsbehandling i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.