Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst i København, søger læge til introduktionsstilling i samfundsmedicin (1-årig stilling)

Dette job er udløbet

Er du nysgerrig på det samfundsmedicinske speciale og administrativ medicin? Så tilbyder vi en introduktionsstilling, hvor du får mulighed for at bruge din lægefaglighed i et samfundsmedicinsk perspektiv.

Om enheden
Tilsyn og Rådgivning Øst er en stor sundhedsfaglig enhed med omkring 80 medarbejdere, herunder godt 30 læger, samt sygeplejersker, terapeuter, tandlæger, akademikere (overvejende folkesundhedsvidenskabskandidater) og administrativt personale. Vi er en velfungerende uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin, og har løbende 7-8 læger ansat i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger.

Vi yder sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder og sundhedspersoner i relation til bl.a. retslægelige ligsyn, trafikmedicin, anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver og miljøforurening. Derudover fører vi tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Dit arbejde
Som læge i introduktionsstilling vil du efter grundig oplæring få opgaver inden for en bred vifte af enhedens områder.

Opgaverne vil typisk omfatte:

  • Telefonvagter, hvor du håndterer henvendelser fra andre myndigheder og sundhedspersoner om bl.a. sundhedsfaglige og sundhedsjuridiske spørgsmål, tilfælde af smitsomme sygdomme, miljøforurening og beredskabshændelser
  • Retslægelige ligsyn i samarbejde med politiet – samt eventuel opfølgning på disse
  • Kørekortssager, hvor du foretager en vurdering af de helbredsmæssige forhold hos ansøger
  • Oplysningssager, hvor du indhenter og gennemgår materiale mhp. vurdering af, om der er en bekymring for patientsikkerheden
  • Tilsynsaktiviteter, hvor du deltager i udgående tilsyn på behandlingssteder og/eller i samtaler med sundhedspersoner
  • Andre opgaver, afhængigt af dine ønsker og kompetencer.

Din uddannelse og erfaring
Du er uddannet læge og har gennemført den kliniske basisuddannelse (KBU). Vi ser også gerne, at du har erfaring fra yderligere ansættelser i sundhedsvæsenet.

Dine personlige kvalifikationer
Du er nysgerrig på det samfundsmedicinske speciale og har arbejdet med administrativ medicin, har gode samarbejdsevner og trives i et travlt og tværfagligt miljø.

Derudover vil det være en fordel, hvis du har:

  • interesse for og erfaring med et eller flere af enhedens arbejdsområder
  • interesse for og erfaring med organisatoriske lægelige opgaver
  • interesse for sundhedsjuridiske problemstillinger
  • gode IT kompetencer.

Vi tilbyder
Et meningsfuldt arbejde, hvor du kan bruge din lægefaglighed i et bredere samfundsmedicinsk perspektiv. Et udfordrende arbejde, hvor du vil lære at agere som en myndighed og navigere i feltet af andre statslige, regionale og kommunale myndigheder. Et lærerigt arbejde, hvor du vil kunne tilegne dig samfundsmedicinske, organisatoriske og sundhedsjuridiske kompetencer af relevans i enhver sammenhæng.

Du vil blive en del af et aktivt tværfagligt miljø, hvor du i tæt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger får mulighed for at udforske dit potentiale inden for det samfundsmedicinske speciale. Enheden er præget af et godt læringsmiljø med god mulighed for supervision og feedback både fra den øvrige lægegruppe og fra andre faggrupper. Vi sørger for grundig oplæring, herunder en bred introduktion og relevante interne uddannelsesdage. Derudover er der mulighed for besøg på andre uddannelsessteder inden for samfundsmedicin. Du vil få en fleksibel arbejdsdag, hvor du får mulighed for selv at tilrettelægge dit arbejde.

Om ansættelsen
Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Stillingen er en vagtfri etårig introduktionsstilling til specialet samfundsmedicin. Stillingen ønskes besat den 1. oktober 2019 eller snarest derefter.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til uddannelsesansvarlig overlæge Jeppe Nørgaard Rasmussen, tlf. 9359 6439 eller sektionsleder, overlæge Bente Møller på tlf. 7222 7815.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 36.

Generelt om styrelsen
I Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder vi for, at det er trygt at være patient. Vores ambition er at skabe værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden sundheds- og ældreministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.

Vi fører bl.a. tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer og udsteder autorisationer til 17 forskellige autoriserede faggrupper. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 300 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Kolding, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.