Læge søges til Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Ved Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, Afdeling for Depression og Angst (ADA), Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, søger vi en lægevikar på fuld tid pr. 01.04.22 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Der er tale om et vikariat af 6 måneders varighed, men med mulighed for forlængelse.

Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse består af 3 specialiserede enheder under fælles ledelse; Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Enhed for Selvmordsforebyggelse samt Sexologisk Enhed.

Enhed for Personlighedsforstyrrelser tilbyder specialiseret ambulant psykiatrisk behandling til patienter med personlighedsforstyrrelser på både hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau. Enhed for Personlighedsforstyrrelser har aktuelt ca. 25 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, som arbejder tæt sammen som et team bygget op om en struktur med ugentlige behandlingskonferencer og supervision. Enhedens behandlingstilbud består af psykoterapi i gruppe, og/eller individuel terapi, psykoedukation og evt. medikamentel behandling. Der arbejdes primært ud fra en psykoanalytisk orienteret referenceramme

Enhed for Selvmordsforebyggelse tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter, både unge og voksne, uden kendt psykiatrisk lidelse, men med selvmordsproblematik.

Enheden består af 7 psykologer og 2 sekretærer, som arbejder som et team i samarbejde med psykiater. Behandlingen består af psykoterapi, primært individuelt, typisk i forløb af 8-10 sessioner. Ofte er der tale om ”shared care” samarbejde med patientens egen læge.

Sexologisk Enhed tilbyder specialiseret ambulant udredning, rådgivning og behandling til patienter med almene sexologiske problemstillinger såvel som patienter med seksuelle afvigelser og kønsidentitetsproblemer. Enheden består aktuelt af 3 psykologer samt speciallæge konsulent ansat 6 timer pr uge.

Arbejdsområde

Det primære arbejdsområde vil bestå i medikamentel vurdering samt behandling af patienter med personlighedsforstyrrelse.

Vi ønsker læge med

  • interesse i klinikkens målgrupper, gerne med erfaring med diagnosticering af klinikkens målgrupper
  • evne til at arbejde selvstændigt
  • evne til at arbejde tværfagligt
  • fleksible og gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

  • mulighed for viden om individuel og gruppeterapeutisk behandling af personlighedsforstyrrelser samt mulighed for erfaring med individuel psykoterapeutisk behandling af klinikkens målgrupper
  • mulighed for erfaring i findiagnostik og differentialdiagnostik i forhold til personlighedsforstyrrelser
  • fagligt engagerede og dygtige kolleger
  • et dynamisk og tværfagligt miljø
  • gode muligheder for selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen aflønnes i henhold til den gældende overenskomst på området.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til klinikkens ledelse overlæge Charlotte Freund eller psykolog Rikke Bøye telefon 78 47 21 70.

Ansøgningsfrist: d14.02.22. Samtaler: Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 8.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.