Læge – introduktionsstilling – Klinisk Genetik, Aarhus Universitetshospital To introduktionsstillinger i specialet klinisk genetik (6620-38-68-i-01 ) og (6620-38-68-i-02) ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital er ledige til besættelse den 1. marts 2023. Stillingerne er 1-årige.

Ansøgningsfrist: 19/12/2022 Aarhus Universitetshospital

I KGA arbejder vi i teams, der tager sig af både ambulante patienter og genetiske analyser inden for teamets område. Vores teams er baseret på de højt specialiserede funktioner iht. specialeplanen. F.eks. varetager det prænatale team både genetisk udredning og rådgivning i forbindelse med graviditet, og den lægelige fortolkning og besvarelse af array-CGH, prænatale genpaneler/exomer mm. Teamets læger deltager endvidere i tværfaglige konferencer med føtalmedicinerne.

Vi har aktuelt følgende teams: Onkogenetik, prænatal, neurogenetik, nyre/DSD, hud, lever/galde/hæmofili, hjerte og MR/sjældne. Opdelingen i teams giver gode muligheder for målrettet uddannelse af vores uddannelseslæger.

Om vores afdeling

  • Vi varetager alle funktioner inden for det klinisk genetiske fagområde, herunder genetisk udredning og rådgivning, præ- og postnatal cytogenetisk diagnostik og præ- og postnatal molekylærgenetisk diagnostik
  • Vi er aktuelt ca. 60 medarbejdere, herunder 6 overlæger, 6 afdelingslæger, 7 uddannelseslæger, 8 molekylærbiologer, 6 sygeplejersker, 16 bioanalytikere, 9 sekretærer og 2 stamtræstegnere
  • Vi har 11 højt specialiserede funktioner
  • Vi har stort fokus på uddannelse, både præ- og postgraduat. Vi har et rigtig godt uddannelsesmiljø og har stor søgning til I-stillinger
  • Vi har multidisciplinært samarbejde med mange forskellige afdelinger
  • Afdelingen har stor forskningsaktivitet. Vi har en professor, 4 kliniske lektorer, 1 adjunkt, 3 post-docs og 5-6 PhD studerende
  • Vi har travlt, men har et godt arbejdsmiljø
  • Vi efterlever AUH’s værdier: Dialog, dygtighed og dristighed.

Som læge i introduktionsstilling på Klinisk Genetisk Afdeling vil du have selvstændige patientforløb i ambulatoriet. Der vil være ugentlige dagvagter, hvor der bl.a. visiteres prøver til laboratoriet, ydes rådgivning til læger fra andre specialer og deltages i besvarelser af laboratoriets analyser.
Du vil desuden deltage i afdelingens tværdisciplinære konferencer.

Der henvises i øvrigt til afdelingens hjemmeside www.kga.auh.dk

Der lægges vægt på, at ansøgeren har interesse for tværfagligt samarbejde, samt ønsker at indgå i afdelingens forskningsmæssige aktiviteter.

Stillingen er vagtfri.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Sara Markholt på 7845 5520.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 2, 2023.

Ansøgningsfrist den 19. december 2022.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.