Koncerndirektør med lægefaglig baggrund til Region Sjælland

Ansøgningsfrist: 20/05/2021 Region Sjælland

I Region Sjælland skal borgerne føle, at deres region er til for dem. Vi tror på nærhed, vi tror på at være én organisation og vi hjælper hinanden. Vores størrelse, geografiske placering og indbyggertæthed betyder, at vi i udpræget grad skal være nytænkende og problemknusende. Det er et vilkår, der holder os på tæerne, og vi stiller krav til os selv om at være innovative, at udnytte teknologiske og digitale muligheder bedst muligt og involvere borgere og medarbejdere i nye løsninger. Vi brænder for at skabe en region, der er på forkant af udviklingen, udfordringerne og muligheden, og hvor borgerne kun får gode oplevelser i deres møder med regionen. Vi har store ambitioner.

Dig

Vi skal bruge en koncerndirektør med lægefaglig baggrund, der først og fremmest er lige så ambitiøs og engageret, som vi er, og som vil være med til at arbejde sammen om at nå vores resultater – også selvom det indimellem kan synes svært eller umuligt.

Du skal have mange års erfaring med ledelse af store politisk styrede og komplekse organisationer på strategisk niveau, og et ledelsesfelt, der inkluderer en bredt sammensat medarbejdergruppe.

Du skal være i besiddelse af en stor lægefaglig indsigt i sundhedsvæsenet, og du skal kunne anvende din indsigt til at give relevante og realistiske bud på løsninger af sundhedsvæsenets udfordringer.

Du skal kunne lede. Vise dig som en ambitiøs og lægefagligt stærk leder. Kunne sætte en tydelig faglig dagsorden være visionær og initiativrig. Nyde anerkendelse i lægefaglige kredse. Være respekteret.

Du skal være socialt engageret, relationsskabene og usnobbet og du skal identificere dig med kerneydelsen og Region Sjællands strategi – du skal ville Region Sjælland!

Du skal være autentisk. Kende dig selv, dine værdier og prioriteringer på godt og ondt. Have humor og kunne le – også af dig selv.

Opgaver

Du vil som koncerndirektør få det overordnede konkrete ansvar for en række opgaver f.eks:

  • De somatiske sygehuse, det præhospitale område og Sygehusapoteket
  • Sygehusplanlægning, specialeplanlægning, kvalitet
  • IT, data og teknologi, herunder Sundhedsplatformen
  • Forskning og innovation

Stillingen besættes på kontraktvilkår i henhold til Aftale for chefer. Stillingen ønskes besat fra 1. august 2021.

Der henvises til uddybende job- og personprofil samt www.regionsjaelland.dk for yderligere informationer. For en fortrolig samtale kan Regionsdirektør Per Bennetsen 30 66 03 77 eller Partner Eva Zeuthen Bentsen i Zeuthen Storm 20 86 03 25 kontaktes.

Det forventes at afholde indledende samtaler den 26. maj og opfølgende samtaler den 8. juni.

Kandidater, der går videre til opfølgende samtaler skal gennemgå en ledelsestest med efterfølgende tilbagemeldingssamtale forud for den opfølgende samtale.

Send os din ansøgning sammen med dit CV senest den 20. maj 2021.

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.