Klinisk Psykolog / Specialpsykolog / Specialist i psykopatologi Ved Enhed for Personlighedsforstyrrelser er 1 fuldtidsstilling som klinisk psykolog, specialpsykolog eller specialist i psykopatologi ledig til besættelse pr. 01.03.2022.

Dette job er udløbet
Enhed for Personlighedsforstyrrelser tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter med personlighedsforstyrrelser. Enhed for Personlighedsforstyrrelser har ca. 30 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder som et team. Behandlingen består af psykoterapi, primært i gruppe, men også individuelt samt psykoedukation og medikamentel monitorering. Der arbejdes ud fra en psykoanalytisk orienteret referenceramme. Herudover varetager enheden flere undervisnings- og supervisionsopgaver, ligesom der i samarbejde med Aarhus Universitet løbende etableres forskningsprojekter vedrørende forståelse og behandling af personlighedsforstyrrelser.
Enhed for Personlighedsforstyrrelse er organisatorisk en del af Klinik for Personlighedsforstyrrelse og Selvmordsforebyggelse, der består af 3 specialiserede enheder under fælles ledelse, Enhed for Personlighedsforstyrrelse, Enhed for Selvmordsforebyggelse samt Enhed for Sexologiske lidelser. Klinikken ledes af Psykolog Rikke Bøye og Overlæge Charlotte Freund.Arbejdsområde

Psykologen skal kunne varetage findiagnostik af nye patienter og differentialdiagnostik, hvor dette findes nødvendigt samt vejlede og supervisere yngre kolleger omkring samme.

Endvidere skal psykologen kunne supervisere tværfagligt personale på sengeafsnit og institutioner, hvor der arbejdes med svært selvskadende og/eller svært komplicerede patienter med personlighedsforstyrrelse. Dertil skal psykologen kunne varetage individuel og gruppebehandling af patienter med personlighedsforstyrrelse på specialistniveau indenfor en psykoanalytisk orienteret referenceramme samt supervisere yngre kollegers psykoterapeutiske arbejde indenfor samme referenceramme.

Vi ønsker en kollega med

 • specialpsykolog eller specialistgrad i psykopatologi
 • erfaring med neuropsykiatrisk udredning, ADOS og EASE
 • rutineret erfaring med såvel SCID-interview og PSE
 • psykoterapeutisk uddannelse i psykoanalytisk orienteret terapi eller interesse i at uddanne sig indenfor denne retning
 • rutineret erfaring med EPJ
 • evne lyst til og mod på at bidrage til at udvikle enhedens behandlingstilbud
 • til at arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • fleksible og gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • et dynamisk miljø
 • gode muligheder for selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne
 • en organisation i udvikling
Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til psykolog Rikke Bøye / overlæge Charlotte Freund (tlf. 7847 2170).Ansøgningsfrist: d. 09.01.22

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 3.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.