Klinisk Psykolog/Specialpsykolog/Specialist i psykopatologi søges til Enhed for Personlighedsforstyrrelser Ved Enhed for Personlighedsforstyrrelser er 1 fuldtidsstilling som klinisk psykolog, specialpsykolog eller specialist i psykopatologi ledig til besættelse pr. 01.01.2023.

Ansøgningsfrist: 31/10/2022 Regionspsykiatrien Midt

Ved Enhed for Personlighedsforstyrrelser er 1 fuldtidsstilling som klinisk psykolog, specialpsykolog eller specialist i psykopatologi ledig til besættelse pr. 01.01.2023. Enhed for Personlighedsforstyrrelser tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter med personlighedsforstyrrelser. Enhed for Personlighedsforstyrrelser har ca. 30 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder som et team. Behandlingen består af psykoterapi, primært i gruppe, men også individuelt samt psykoedukation og medikamentel monitorering. Der arbejdes ud fra en psykoanalytisk orienteret referenceramme. Herudover varetager enheden flere undervisnings- og supervisionsopgaver, ligesom der i samarbejde med Aarhus Universitet løbende etableres forskningsprojekter vedrørende forståelse og behandling af personlighedsforstyrrelser.

Enhed for Personlighedsforstyrrelser er organisatorisk en del af Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, der består af 3 specialiserede enheder under fælles ledelse; Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Enhed for Selvmordsforebyggelse samt Sexologisk Enhed. Klinikken ledes af ledende psykolog Rikke Bøye.

Arbejdsområde
Patienter, der henvises til behandling i Enhed for Personlighedsforstyrrelser, ses indledningsvist i et findiagnostisk vurderingsforløb. Der ses en stigende kompleksitet i symptombilledet og sværhedsgrad af symptomer ved henviste patienter, hvorfor psykologen skal kunne varetage differentialdiagnostisk udredning, herunder have erfaring med kognitiv udredning, udredning af ADHD, udredning af autismespektrumlidelser/forstyrrelser, hvor dette findes nødvendigt. Psykologen forventes at vejlede og supervisere yngre kolleger omkring samme. Endvidere skal psykologen kunne varetage second opinion opgaver på sengeafsnit, i andre ambulante klinikker i ADA, AFP, BUA og andre enheder for personlighedsforstyrrelser i Region Midt.

Endvidere skal psykologen kunne supervisere og vejlede tværfagligt personale på sengeafsnit og institutioner, hvor der arbejdes med svært selvskadende og/eller svært komplicerede patienter med personlighedsforstyrrelse. Dertil skal psykologen kunne varetage individuel og gruppebehandling af patienter med personlighedsforstyrrelser på specialistniveau inden for en psykoanalytisk orienteret referenceramme samt supervisere yngre kollegers psykoterapeutiske arbejde inden for samme referenceramme.

Vi ønsker en kollega med

 • Opnået specialpsykologuddannelse eller specialistgrad i psykopatologi.
 • Erfaring med neuropsykiatrisk udredning, DIVA, ADOS og EASE.
 • Rutineret erfaring med såvel SCID-interview og PSE.
 • Psykoterapeutisk uddannelse i psykoanalytisk orienteret terapi eller interesse i at uddanne sig inden for denne retning.
 • Erfaring med at supervisere.
 • Rutineret erfaring med EPJ.
 • Evne, lyst til og mod på at bidrage til at udvikle enhedens behandlingstilbud.
 • Evne til at arbejde selvstændigt og tværfagligt.
 • Fleksible og gode samarbejdsevner.

Vi kan tilbyde 

 • Fagligt engagerede og dygtige kolleger.
 • Et dynamisk miljø.
 • Gode muligheder for selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne.
 • En organisation i udvikling.

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Rikke Bøye, souschef psykolog Kristina Jeppesen eller souschef psykolog Diane Andersen (tlf. 7847 2170).
Ansøgningsfrist: 31.10.22.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt: 08.11.22.

Søg job via “Søg job” – knappen

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.