Klinisk psykolog søges til Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Aarhus Universitetshospital Skejby, Psykiatrien I Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse søger vi til Enhed for Personlighedsforstyrrelser en klinisk psykolog, specialist i psykoterapi, til en fuldtidsstilling pr. 1. marts 2023.

Ansøgningsfrist: 02/02/2023 Psykiatrien

Enhed for Personlighedsforstyrrelser tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter med personlighedsforstyrrelser. Enhed for Personlighedsforstyrrelser har ca. 30 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder som et team. Behandlingen består af psykoterapi, primært i gruppe, men også individuelt samt psykoedukation og medikamentel monitorering. Der arbejdes ud fra en psykoanalytisk orienteret referenceramme. Herudover varetager enheden flere undervisnings- og supervisionsopgaver, ligesom der i samarbejde med Aarhus Universitet løbende etableres forskningsprojekter vedrørende forståelse og behandling af personlighedsforstyrrelser.

Enhed for Personlighedsforstyrrelser er organisatorisk en del af Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, der består af 3 specialiserede enheder under fælles ledelse; Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Enhed for Selvmordsforebyggelse samt Sexologisk Enhed. Klinikken ledes af psykolog Rikke Bøye.

Arbejdsområde
Psykologen skal primært varetage psykoterapeutisk behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser, men skal også kunne varetage findiagnostik af nye patienter samt komplekse differentialdiagnostiske opgaver, hvor dette findes nødvendigt.

Vi ønsker en psykolog med

 • opnået specialistgrad i psykoterapi indenfor psykodynamisk/psykoanalytisk referenceramme
 • klinisk erfaring med psykopatologi/psykiatri og komplekse differentialdiagnostiske problemstillinger
 • rutineret erfaring med såvel SCID-5 interview og PSE
 • psykoterapeutisk uddannelse i psykoanalytisk orienteret terapi eller interesse i at uddanne sig inden for denne retning
 • erfaring med at supervisere
 • rutineret erfaring med EPJ
 • evne, lyst til og mod på at bidrage til at udvikle enhedens behandlingstilbud
 • evne til at arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • fleksible og gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • et dynamisk miljø
 • gode muligheder for selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne
 • en organisation i udvikling

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Rikke Bøye eller ved souscheferne Diane Andersen og Kristina Schilling på tlf. 78472170.

Ansøgningsfrist: 02.02.23

Ansættelsessamtaler: 07.02.23

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.