Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, søger to overlæger/afdelingslæger Vi søger to overlæger/afdelingslæger, der vil være med til at tegne fremtidens kliniske genetik i Region Midt. Du vil som kollega i speciallægegruppen få stor indflydelse på, hvordan vi udvikler vores fag både i laboratoriet og i klinikken. Stillingerne er til besættelse den 1. juni 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger to overlæger/afdelingslæger, der vil være med til at tegne fremtidens kliniske genetik i Region Midt. Du vil som kollega i speciallægegruppen få stor indflydelse på, hvordan vi udvikler vores fag både i laboratoriet og i klinikken. Stillingerne er til besættelse den 1. juni 2019 eller efter aftale.

Klinisk Genetisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital har det sidste år været gennem en omfattende strukturændring, og vi arbejder nu i teams, der tager sig af både patienter og de genetiske analyser, der hører til inden for teamets område. Teams er baseret på de højt specialiserede funktioner iht. specialeplanen. F.eks. tager det prænatale team sig af både genetisk rådgivning i forbindelse med graviditet, MDT med føtalmedicinerne og har ansvaret for den lægelige fortolkning og svar af array-CGH, prænatale genpaneler m.m. Neuroteamet har både den genetiske rådgivning af patienter med neurogenetiske sygdomme og står for fortolkning og svar af de relaterede analyser i laboratoriet. Vi har i alt dannet otte teams: Onko, Prænatal, Neuro, Nyre/DSD, Hud, Lever/galde/hæmofili, Hjerte og MR/sjældne.

Hver speciallæge er med i to-tre teams, så man har mulighed for at blive rigtig dygtig inden for et område, uden at man samtidig risikerer at blive for ”smal” i sine kompetencer. Opdelingen i teams giver også nye og bedre muligheder for målrettet uddannelse af vores uddannelseslæger.

Afdelingen deltager i den prægraduate undervisning i faget klinisk genetik, herunder afholdelse af eksamen ved Aarhus Universitet, og det forventes, at man deltager i denne undervisning.

Vi søger to overlæger/afdelingslæger, der er specialister inden for vores teamområder, men som også har lyst til at arbejde i et eller to af de andre teams (afhængig af kompleksitet og volumen).

Vi håber på at få ansøgninger fra speciallæger som

  • er fagligt dygtige speciallæger i Klinisk Genetik
  • har en særlig interesse og kompetencer inden for et eller flere af afdelingens HSF-områder
  • har lyst og interesse i at arbejde i teams og multidisciplinært
  • er engagerede, professionelle og visionære
  • er empatiske og gode til at kommunikere
  • er forskningsaktive

Om vores afdeling
Vi varetager næsten alle funktioner inden for det klinisk genetiske fagområde, herunder genetisk rådgivning, præ- og postnatal cytogenetisk diagnostik og præ- og postnatal molekylærgenetisk diagnostik. Vi er p.t. ca. 53 medarbejdere, herunder fem overlæger, to afdelingslæger, syv-otte uddannelseslæger, fem-seks molekylærbiologer, fire-fem sygeplejersker/genetiske vejledere, 16 bioanalytikere, ni sekretærer og to stamtræstegnere.

Vi har 11 højt specialiserede funktioner. Vi har stort fokus på uddannelse, både præ- og postgraduat. Vi understøtter multidisciplinært samarbejde med mange forskellige afdelinger.
Afdelingen har stor forskningsaktivitet. Vi har travlt, men har et godt arbejdsmiljø. Vi efterlever AUH’s værdier: Dialog, Dygtighed og Dristighed.

Stillingerne er vagtfri.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge, Anders Bojesen på 7845 5000 eller på andboj@rm.dk eller ledende bioanalytiker Marianne Pedersen på 7845 5501 eller på marianne.pedersen@aarhus.rm.dk.

Overlægen/afdelingslægen skal være kvalificeret til ansættelse i klinisk overlægestilling/afdelingslæge i afdelingen. Procedure for bedømmelse og besættelse af funktionen følger procedure for ansættelse af overlæger/afdelingslæger på AUH.

Eventuelle referencepersoner bedes anført i ansøgningen.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for de syv lægeroller. Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv lægelige kompetenceområder. Skema til bedømmelse kan findes her. Skemaet bedes udfyldt og vedhæftet ansøgningen.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Det er et krav, at du har minimum fem års ansættelse som speciallæge for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 15, 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.