Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital søger to afdelingslæger Vi søger to speciallæger i Klinisk Genetik, der vil være med til at tegne fremtidens kliniske genetik i Region Midt.

Dette job er udløbet

Du vil som kollega i speciallægegruppen få stor indflydelse på, hvordan vi udvikler vores fag både i laboratoriet og i klinikken.

Ansættelse 1. september 2022 eller efter aftale.

Klinisk Genetisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital arbejder i teams, der tager sig af både udredning/rådgivning samt de genetiske analyser inden for teamets område. Teams er baseret på de højt specialiserede funktioner iht. specialeplanen. F.eks. tager det prænatale team sig af både genetisk rådgivning i forbindelse med graviditet, MDT med føtalmedicinerne og har ansvaret for den lægelige fortolkning og svar af array-CGH, prænatale genpaneler, genomer og NIPT.

Vi har i alt 8 teams: Onkogenetik, prænatal, neurogenetik, nyre/DSD, hud, lever/galde/hæmofili, hjerte og MR/sjældne. Hver speciallæge er med i to teams, så man har mulighed for at blive rigtig dygtig inden for et område, uden at man samtidig risikerer at blive for ”smal” i sine kompetencer. Opdelingen i teams giver også nye og bedre muligheder for målrettet uddannelse af vores uddannelseslæger.

Afdelingen deltager undervisningen af medicinstuderende, herunder afholdelse af eksamen ved Aarhus Universitet og det forventes, at man deltager i denne undervisning.

Vi søger speciallæger i Klinisk Genetik, der er eller ønsker at blive specialister inden for vores teamområder, men som også har lyst til at arbejde i et af de andre teams (afhængig af kompleksitet og volumen).

Vi håber på at få ansøgninger fra speciallæger, som

 • er fagligt dygtige speciallæger i Klinisk Genetik
 • har en særlig interesse og kompetencer inden for et eller flere af afdelingens HSF-områder
 • har lyst og interesse i at arbejde i teams og multidisciplinært
 • er engagerede, professionelle og visionære
 • er empatiske og gode til at kommunikere
 • er forskningsaktive.

Om vores afdeling

 • Vores mission: Vi yder genetisk udredning af højeste kvalitet – altid til gavn for patienten
 • Vi er en højt specialiseret universitetsafdeling, der varetager alle regionsfunktioner og 11 højt specialiserede funktioner iflg. Sundhedsstyrelsens specialeplan, herunder genetisk udredning/rådgivning og alle former for præ- og postnatale molekylærgenetiske og cytogenetiske analyser
 • Vi er ca. 64 medarbejdere, herunder 6 overlæger, 6 afdelingslæger (inkl. de 2 opslåede stillinger), 7-10 uddannelseslæger, 7 molekylærbiologer, 6 sygeplejersker/genetiske vejledere, 16 bioanalytikere, 9 sekretærer og 4 stamtræstegnere
 • Ud over den kliniske lærestolsprofessor har afdelingen 4 kliniske lektorer og har en stor forskningsaktivitet
 • Vi har stort fokus på uddannelse, både præ- og postgraduat
 • Vi understøtter multidisciplinært samarbejde med mange forskellige afdelinger
 • Vi har travlt, men har et godt arbejdsmiljø.

Stillingen er vagtfri.

Procedure for bedømmelse og ansættelse følger proceduren for ansættelse af afdelingslæger på AUH.

Eventuelle referencepersoner bedes anført i ansøgningen.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af den elektroniske ansøgningsproces.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte cheflæge Anders Bojesen på 7845 5500 eller på andboj@rm.dk eller lærestolsprofessor Uffe Birk Jensen på 7845 5504 eller på uffejens@rm.dk.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 14. juli 2022.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.