KABS søger en ledende overlæge med stort engagement

Ansøgningsfrist: 15/06/2021 Rusmiddelcentret KABS

Rusmiddelcentret KABS søger ny ledende overlæge pr. 1. august 2021 eller snarest derefter. Vi søger en person, der gennem sin viden og engagement kan fastholde og udbygge centrets sundhedsfaglige profil, som bl.a. kommer til udtryk ved et stærkt fokus på somatisk og psykiatrisk komorbiditet.

KABS er en virksomhed under Glostrup kommune, der yder takstfinansieret alkohol- og stofmisbrugsbehandling til andre kommuner i Region Hovedstaden. Centret består af fem ambulatorier med omkring 120 ansatte, henholdsvis læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere, AC-ere samt sekretærer. Centret behandler årligt over 1.000 patienter med et misbrug eller afhængighed af et eller flere rusmidler.

Med stillingen følger det overordnede lægefaglige ansvar for centrets medicinske behandling af misbrug og misbrugsrelaterede sygdomme og psykiatrisk behandling. Opgaven som behandlingsansvarlig læge ved centrets heroinklinik varetages dog af en anden overlæge i centret.

Som ledende overlæge er du faglig og administrativ chef for 10 medarbejdere (overlæger og afdelingslæger, som er speciallæger i psykiatri og almen medicin, samt en udviklingssygeplejerske). De ledelsesmæssige opgaver omfatter bl.a. personaleledelse, arbejdstilrettelæggelse for lægegruppen og faglig udvikling og kvalitetssikring af det lægelige – og sygeplejemæssige område i KABS.

Som ledende overlæge refererer du til centerlederen og indgår sammen med denne i såvel centerledelsen som KABS´s ledergruppe. I den forbindelse ser vi frem til, at du bidrager til centrets lederudvikling og strategiske ledelse.

Blandt dine opgaver indgår desuden:

  • møder med kommuner og andre samarbejdspartnere i samarbejde med centerledelsen
  • tværsektoriel koordination med det regionale sundhedsvæsen, Kriminalforsorgen og apotekervæsenet
  • kontakt til Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed
  • undervisning af øvrigt personale omkring rusmidler, behandlingsprincipper, farmakologi m.v.

Vi forventer, at du er speciallæge i almen medicin, psykiatri, samfundsmedicin eller andet relevant speciale. Du har en solid viden om forebyggelse og behandling af rusmiddelafhængighed samt misbrugsrelaterede sygdomme, herunder specielt psykiatriske og infektionsmedicinske tilstande.

Du har lyst til tværfagligt samarbejde og har blik for de muligheder, der ligger i et smidigt sektorsamarbejde. Du udtrykker dig klart og kan lide at formidle din viden til andre. Du må derfor meget gerne have ledelseserfaring eller en lederuddannelse med organisatorisk/strategisk perspektiv.

Vi kan tilbyde dig en innovativ arbejdsplads, hvor der er plads til dine ideer og indflydelse på udviklingen. Vi har moderne klinikfaciliteter med eget kontor, undersøgelses/samtalerum, elektronisk journal og sekretærhjælp til skrivning af diktater.

Vi har et godt læringsmiljø med adgang til faglitteratur, tidsskrifter, eksterne kurser og konferencer. Hvis du har lyst og ideer til forskning inden for addiktiv medicin, vil vi meget gerne støtte op med rammer, der faciliterer dette.

Stillingen er fuldtids og indplaceres efter overenskomst mellem FAS og Danske Regioner samt reglerne i Ny Løn. Du søger stillingen via nedenstående link. Her kan du uploade ansøgning og CV samt kopi af autorisationsbevis og evt. referencer.

I Glostrup kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes straffeattest og evt. børneattest.

Ansættelsesstedet er KABS ledelse og administration, Bakken 3, 2600 Glostrup. Her vil du få kontor i en tidligere overlægevilla bag Glostrup Hospital.

Ansøgningsfristen er 15. juni 2021 og ansættelsessamtaler finder sted onsdag 21. juni 2021. Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos centerleder Rasmus Axelsson, tlf. 45 11 75 04, mobil 31 21 03 08 eller nuværende ledende overlæge Rita Godske, tlf. 45 11 75 00, mobil 40 35 57 28.

Læs mere om KABS på www.kabs.dk