Introduktionsstillinger til Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital Vil du være en del af lægegruppen i vores afdeling, lære hæmatologi og se patienter med infektionsmedicinske og interne medicinske problemstillinger, så er det lige dig vi søger.

Dette job er udløbet

Vi har tre introduktionsstillinger (stillingsnr. 6620-14-01-i-04, 662014-01-i-59 og 662014-01-i-60) som er ledige til besættelse 1. august 2023 eller snarest derefter.

Din profil

 • Fagligt engageret og bidrager til et højt fagligt niveau
 • God til at samarbejde og har fokus på det tværfaglige arbejdsmiljø
 • Lyst til at lære og samtidig mod på at lære fra sig ift. KBU-læger og studerende
 • Udviser fleksibilitet og effektivitet i opgaveløsningen
 • At du er interesseret i og har lyst til at lære mere om det hæmatologiske speciale

Vi tilbyder

 • En afdeling med et højt fagligt niveau, hvor der er fokus på patienttilfredshed, uddannelse, udvikling, forskning og arbejdsmiljø
 • Ansættelse i en 12 måneders introduktionsstilling med grundig introduktion til dine arbejdsopgaver
 • En bred uddannelse i hæmatologi, infektionsmedicin og intern medicinske problemstillinger
 • Et godt læringsmiljø med fast undervisning mindst to gange ugentlig, og et tæt samarbejde mellem speciallæger og yngre læger
 • Fast teamtilknytning med daglige konferencer i mindre teams
 • Engagerede speciallæger, der giver dig faglig supervision
 • Godkendt uddannelsesprogram
 • Stillingen kvalificerer til at søge om hoveduddannelse i alle interne medicinske specialer
 • Mulighed for at stifte bekendtskab med både klinisk og basal forskning

Hvem er vi
Blodsygdomme har et stort optageområde med hovedfunktion, har regionsfunktion for Region Midt samt højtspecialiseret funktion for Region Midt, Nord og Syd.
Vi udreder, behandler og følger patienter med lymfeknudekræft, myelomatose, akutte- og kroniske leukæmier, kroniske knoglemarvssygdomme, og knoglemarvstransplantation.
Afdelingen har 45 senge fordelt på to afsnit, 3 klinikker, eget laboratorium og en diagnostisk enhed. Vi har en aktiv forskningsenhed og et godt forskningsmiljø.
I lægegruppen er vi 15 yngre læger og 29 speciallæger, som arbejder i fire teams.

Dine arbejdsopgaver
Du vil indgå i forvagtslaget på lige fod med afdelingens øvrige yngre uddannelseslæger.Det er et 8-skiftet forvagtslag, med delt vagt alle 7 dage om ugen. Forvagten er i tidsrummet kl. 23 til 8 et vagtfællesskab med Lever-, Mave- og Tarmsygdomme.

Du vil være en del af afdelingens diagnostiske enhed hvor der laves forundersøgelser og udredningsplaner, gives svar på forundersøgelser og laves diagnostiske lumbalpunkturer.

Du vil gå stuegang og være i afdelingens klinikker.

Afdelingens læger i introduktionsstilling deltager på skift i Akutafdelingens 21-skiftede vagtlag for introduktionslæger.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved kontakt til;

Uddannelsesansvarlige overlæge Trine Silkjær, trinsilk@rm.dk eller 2490 0045
Cheflæge Niels Frost Andersen, nielande@rm.dk eller på 6170 9390

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen