Introduktionsstillinger i Regionspsykiatrien Midt med mulighed for at tage psykiatribussen til arbejde Søger du en introduktionsstilling, hvor du kan få lov til at behandle 'det hele menneske'?

Dette job er udløbet

Og skal det helst være i et job med rig mulighed for faglige udfordringer, hvor dagene aldrig er helt ens, og du er omgivet af dygtige kollegaer, som altid er klar på at hjælpe både patienter og hinanden? Ja, så har vi en ledig introduktionsstilling i psykiatri ved Regionspsykiatrien Midt!

Bor du i Århus-området? Så kan du blive kørt direkte på arbejde!
I Regionspsykiatrien Midt har vi vores egen psykiatribus, som kører fra Aarhus til Viborg – og tilbage igen.

Bussen kører alle hverdage kl 7.30 fra Storcenter Nord. Kl 8.00 starter arbejdsdagen i bussen med morgenkonference og forstuegang via videoopkald, så I er klar til at møde den første patient, når I ankommer til Søndersøparken. Bussen kører retur til Aarhus kl 14.30, hvor der kan afsluttes dokumentation, besvares mails og spares med de øvrige kolleger i bussen.

Fokus på uddannelse
I Regionspsykiatrien Midt prioriterer vi din læring højt. Derfor tilbyder vi også et individualiseret introduktionsprogram, hvor du lærer af hjælpsomme kollegaer med masser af erfaring. Du får solid, daglig vejledning og supervision samt ugentlig undervisning, og du har mulighed for både I-kursus og grundkursus i psykoterapi. Du har også mulighed for supervision af psykoterapeutisk forløb ved en DPS godkendt vejleder.

 

Vi har i Regionspsykiatrien Midt uddannelsesforløb for læger inden for specialerne: voksenpsykiatri, almen medicin og neurologi.

 

Du vil i løbet af din uddannelse få kendskab til både ambulante og indlagte patienter med forskellige psykiatriske diagnoser, og du vil i dit uddannelsesforløb hos os blive udfordret til at tænke både somatiske, psykologiske og sociale faktorer ind i behandlingen af vores patienter.

Om arbejdet
Som læge i psykiatrien behandler du det hele menneske, og du vil i løbet af dine 12 måneder som I-læge komme til at:

  • Modtage, vurdere, diagnosticere og behandle vores psykiatriske patienter i tæt samarbejde med vores overlæger og andre faggrupper som sygeplejersker, psykologer og eksterne samarbejdsparter f.eks. praktiserende læger.
  • Iværksætte og vurdere medicinsk behandling i samråd med speciallæge.
  • Tilrettelægge og koordinere undersøgelses-, behandlings- og forløbsplaner med størst mulig inddragelse af patient og netværk.
  • Kombinere metoder til at behandle vores patienter heriblandt medicinsk behandling, samtaleterapi, miljøterapi.
  • Bruge dig selv som fagperson i behandlingen af vores patienter.

Foruden dagvagterne (kl. 8.00 – 15.00) indgår du også i et p.t. 11-skiftet forvagtslag med fremmøde;

Hverdage:

  • Forvagt 1 – Dagtjeneste kl. 8.00 – 21.00
  • Forvagt 2 – Eftermiddag/aftentjeneste kl. 15.00 – 08.30.

Weekender og S/H-dage:

  • Døgnvagt fra kl. 09.00.

Du vil selvfølgelig blive oplært og have følgevagter, inden du går selvstændigt i vagt.

Stor afdeling med mange muligheder
Regionspsykiatrien Midt er en del af psykiatrien i Region Midtjylland og behandler voksne fra 18+ år for en lang række forskellige psykiatriske lidelser. Vores patienter kommer primært fra Viborg, Silkeborg og Skive kommuner.

I både Viborg, Silkeborg og Skive tilbyder vi ambulant behandling, og i Viborg ligger vores syv sengeafsnit med 102 sengepladser. I Regionspsykiatrien Midt er både sengeafsnittene og de ambulante klinikker diagnoseopdelte.

Regionspsykiatrien Midt har regionsfunktion for 

personlighedsforstyrrelser, angst og OCD samt retspsykiatri.

Der er et solidt sammenhold i Regionspsykiatrien Midt, hvor vi hjælper hinanden. Lægegruppen i afdelingen er karakteriseret ved et godt tværfagligt og inkluderende miljø med bred erfaring fra alle dele af psykiatrien, og hvor afstanden til ledelsen er kort. Du har derfor gode muligheder for sparring med de erfarne, engagerede og hjælpsomme kolleger.

Hør kollegaerne fortælle om deres arbejde i psykiatrien
Hvis du gerne vil have et bedre indblik i arbejdet som læge – både hos Regionspsykiatrien Midt og i psykiatrien generelt – har vi samlet to små film, hvor vi fortæller lidt om arbejdet og arbejdspladsen:

Anders Agger og DR2 besøgte desuden vores retspsykiatriske afsnit i 2021, hvilket der kom 2 afsnit ud af. De kan streames på DRTV – Indefra med Anders Agger: Sæson 8, episode 6 og 7.

Løn og ansættelsesvilkår 
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer om ugen.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte cheflæge Preben Friis, preben.friis@ps.rm.dk, Regionspsykiatrien Midt, tlf.: 7847 5802 eller uddannelsesansvarlig overlæge Trine Dürr Grue, Regionspsykiatrien Midt tlf.: 7847 4182 / mail: Trine.Durr.Grue@ps.rm.dk

Interesseret i en af stillingerne?
Hvis stillingen lyder som noget for dig, så send en ansøgning via linket med dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller.

Ansøgningsfristen er søndag den 17. december 2023.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende efter aftale.

Kun ansøgere med godkendelse til selvstændigt virke som læge i Danmark bliver taget i betragtning til de ledige stillinger.
Læs mere om Regionspsykiatrien Midt 
Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside

www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt

 

stillingsnummer:  6600-02-50-i-03

 

 

I Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer vi, at vores medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor har vi skræddersyet vores eget uddannelsesunivers – Psykiatriakademiet. Her kan du blive inspireret til det næste skridt i din karriere.

Læs mere om vores mange muligheder på Psykiatriakademiets hjemmeside :  Klik her for at se hjemmesiden

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.