Introduktionsstilling til Neurologi, Regionshospitalet Viborg 1-årig introduktionsstilling (6630-07-20-i-04), ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse den 1. februar 2023 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Som I-læge får du klinisk relevant arbejde med gode muligheder for supervision og træning af dine neurologiske færdigheder. Vi prioriterer din undervisning og uddannelse højt. Afdelingen har et uddannelsesteam med uddannelsesansvarlig overlæge, uddannelseskoordinerende yngre læge og uddannelseskoordinerende sekretær.
Grundhjørnestenen i uddannelsen er den supervision med feedback, som du har mulighed for i det kliniske arbejde. Der er mulighed for evaluering – ikke kun af kompetencer inden for den medicinske ekspertrolle – men af alle 7 lægeroller. Alle I-læger tilbydes en 360 graders evaluering med efterfølgende facilitatorsamtale.

Stillingen indeholder en introduktion til afdelingen på 5 dage udover den fælles introduktion for alle nyansatte på hospitalet. Din individuelle uddannelse i løbet af ansættelsen planlægger du selv med rådgivning fra din hovedvejleder, som vil være en af speciallægerne på afdelingen.

Hvis du har forskningsmæssige ambitioner, er der mulighed for at deltage i mindre forskningsprojekter, evt. at fortsætte med en ph.d. Vi vægter dog primært udviklingen af de kliniske kompetencer og uddannelse til selvstændigt at kunne arbejde med udredning og behandling af neurologiske patienter.

Der er 2-skiftevagt med vagt fra bolig efter kl. 23.00.

Om afdelingen
Neurologi er geografisk adskilt i 2 afdelinger med Neurologi, Regionshospitalet Viborg og Vestdansk Center for Rygmarvsskade, beliggende ved Søndersø i Viborg.  Neurologi varetager undersøgelser, diagnostik, behandling, pleje, neurorehabilitering og opfølgende kontrol af patienter med neurologiske lidelser fra Hospitalsenhed Midts optageområde på ca. 250.000 indbyggere, og Vestdansk Center for Rygmarvsskade har højt specialiseret funktion i Vestdanmark med rehabilitering af patienter med rygmarvsskade.

Neurologi har 15 senge, fordelt på 2 sengeafsnit, med 4 hovedfunktionssenge til patienter med følger efter akut apopleksi, og som genoptrænes i et tæt samarbejde mellem afdelingen og kommunerne og 11 alment neurologiske senge. Der er et stort ambulatorium med akutklinik, udredningsambulatorium og specialeklinikker, hvor vi arbejder i tværfaglige teams.
Derudover findes i afdelingen et neurofysiologisk afsnit og neuropsykologisk funktion.

I linket nedenfor kan du læse mere om Neurologi, Regionshospitalet Viborg, HEM.

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/neurologi/

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker at vide noget om, hvordan det er at være yngre læge i Neurologi, så kan du kontakte cheflæge Elias Zakharia på telefonnummer 51 70 14 31.

Din ansøgning
Din ansøgning, indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 6. december 2022

Ansættelsessamtaler vil finde sted den 15. december 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.