Introduktionsstilling i radiologi Har du lyst til en uddannelse i et spændende tværfagligt speciale, hvor diagnostik og udvikling, højt fagligt niveau og innovation står i centrum?

Ansøgningsfrist: 19/02/2023 Regionshospitalet Horsens

En 1- årig introduktionsstilling som reservelæge på Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Horsens er ledig til besættelse per 1. maj 2023 eller efter aftale.

Vi lægger vægt på at give en uddannelse, som ser målbeskrivelsen som et minimumskrav. Vi har en klar ambition om, at vores introlæger når et væsentlig højere

fagligt niveau.

Vi ønsker, at en introlæge får en faglig ballast, så introlægen i løbet af ansættelsen kan få selvstændige arbejdsområder. Dette naturligvis forudgået af en tæt og grundig sidemandsoplæring og supervision af et stort antal undersøgelser.

Introlæger vil ikke have vagtfunktion, men efter en oplæringsperiode i de forskellige akutte modaliteter vil der være senvagter til kl. 18, hvor man deltager i vagtarbejdet sammen med vagthavende.
Skulle introlægen få lyst til at prøve at være med i en vagt, så kan det arrangeres at være med i vagten til kl. 23.

Der er for den uddannelsessøgende gode muligheder for at erhverve sig en solid basisuddannelse indenfor billeddiagnostikkens gængse modaliteter: konventionel røntgen, ultralyd og CT, samt få indsigt i MR.
Der er formaliseret undervisning hver uge, hvor de uddannelsessøgende læger skiftes til at gennemgå et emne, således man i løbet af et år kommer gennem abdominal-, orto-, thorax- og neuroradiologi. Undervisningen har også deltagelse af speciallæger. Uddannelseslægerne vil også få funktion med at undervise KBU læger og medicinstuderende. Selvfølgelig med opbakning fra UKYL, UAO og øvrige speciallæger.

Horsens er det sydligste akuthospital i Region Midt med et befolkningsunderlag på cirka 250.000. Hospitalet ligger i køreafstand fra Aarhus og der er gode offentlige transportmidler både nord- og sydfra.

Afdelingen består af 2 matrikler: én i Horsens og én i Skanderborg, der er kun lægebemanding på martriklen i Horsens. Afdelingen udfører ca. 120.000 undersøgelser årligt.

Afdelingen har 5 konventionelle røntgenrum, 3 ultralydsrum, 3 CT-scanner og 3 MR skannere i Horsens, samt 2 konventionelle rum i Skanderborg. Den lægelige normering udgør pt. 1 ledende overlæge, 4 overlæger, 1 afdelingslæge, 3 H-læger og 3 introlæger.

Afdelingen scorer højt på patient- og medarbejdertilfredshed. Vi lægger vægt på et godt samarbejde såvel internt som eksternt. Vores omgangsform bygger på gensidig respekt og anerkendelse.

Har du lyst til at høre mere om det radiologiske speciale og de mange muligheder uddannelsen giver eller vil du vide mere om det at være yngre læge/I-læge på Røntgen og Skanning i Horsens, er du velkommen til at kontakte Ledende overlæge Berit Gosvig.

En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest og denne er tilfredsstillende.

Ansøgningsfrist: Den 19. februar 2023
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 9

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.