Introduktionsstilling i pædiatri Introduktionsstilling i pædiatri på Nykøbing F. Sygehus På Børne- og Ungeafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus, er en 1-årig introduktionsstilling i pædiatri ledig til besættelse 1. april 2023 eller efter aftale. Stillingen er klassificeret til speciallægeuddannelse i pædiatri med nummeret 3800V90-80-i-01.

Ansøgningsfrist: 10/02/2023 Nykøbing F. Sygehus

Har du lyst til at prøve kræfter med pædiatrien på en rolig afdeling med god stemning og tæt ved skov, strand og vand?

Vi tilbyder en bred introduktion til specialet, hvor du møder mange sider af pædiatrien i det daglige og samtidig har mulighed for at fordybe dig i områder, der har din særlige interesse. Afdelingen dækker bl.a. fagområderne diabetes, neuropædiatri, gastroenterologi, neonatologi og immunologi.

Børne- og Ungdomsafsnittet blev for nylig fusioneret med det Gynækologisk-Obstetriske afsnit til en samlet Gynækologisk-Obstetrisk-Pædiatrisk Afdeling, og vi har gang i en spændende udvikling med blandt andet at udforske nye samarbejdsflader mellem de to specialer. Der vil derfor, efter interesse, være mulighed for at lære bl.a. perinatale, obstetriske kompetencer, som ellers er svært tilgængelige i pædiatrien generelt.

Der vil under uddannelsesforløbet være mulighed for at stifte bekendtskab med og lære ultralydsanvendelse i pædiatrien, ligesom oplæring i andre pædiatriske procedurer vil være en naturlig del af arbejdet. Sygehuset har endvidere et meget veludviklet skills-laboratorie, som er åbent alle dage, og hvor man kan træne procedurer og kommunikationsfærdigheder i professionelle omgivelser.

Nykøbing F. Sygehus er et af fire akutsygehuse i Region Sjælland, og vi har mere end 100 km til nærmeste akutsygehus, så vi skal kunne håndtere alle akutte tilstande indenfor pædiatrien og neonatologien. Det fordrer et personale med bredt kendskab til og erfaring inden for specialet, hvilket netop kendetegner vores pædiatriske sengeafsnit og ambulatorier, der er velfungerende afsnit bemandet med meget erfarent personale.

Vi arbejder desuden tæt sammen med de andre specialer i huset og med de andre børneafdelinger i regionen. Derudover har vi et særligt samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland om børn med diabetes.

Afdelingen og sygehuset vil gerne fremme forskningen lokalt, og der vil således efter initiativ være mulighed for at opstarte forskning udgående fra afdelingen og få hjælp til det.

Generelt om Børne- og Ungdomsafsnittet

Børne- og Ungdomsafsnittet på Nykøbing F. Sygehus varetager pleje og behandling af børn og unge fra 34. uge til 18 år med både pædiatriske, ortopædkirurgiske og andre kirurgiske problemstillinger. Vi har 15 sengepladser inkl. neonatalpladser, børne- og ungemodtagelse samt et ambulatorium med ca. 5000 besøg årligt. Der er 10 speciallæger og 2-3 læger under uddannelse, herunder introduktionsforløb til pædiatri. Yngre læger fra både pædiatri og gynækologi/obstetrik afvikler YL-møder sammen.

Børne- og Ungdomsafsnittet særligt fokus på løbende vedligeholdelse af kompetencer og procedurefærdigheder. Vi har månedligt træning i neonatal genoplivning og årligt en neonatal temadag med særlig fokus på andre neonatale procedure end genoplivning, ligesom der vil være mulighed for at komme på bl.a. CAMES til kurser efter aftale.

Generelt om stillingen

Stillingen er med vagter og med speciallæge i tilkald, når man er har haft nogle vagter med speciallæge i tilstedeværelsesvagt. Der vil være ambulatorie- og stuegangsfunktion i tæt samarbejde med en speciallæge.
Uddannelsesforløbet vil være superviseret af den uddannelsesansvarlige overlæge i samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger.

Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst, samt lokale løntillæg iht. forhåndsaftale med Yngre Læger (aktuelt fra ca. 3900 kr. pr. måned og opefter) og mulighed for funktions- eller kompetencetillæg efter forhandling.

Sygehuset har en direkte busforbindelse mellem Vesterport i København og Nykøbing F. Sygehus t/r, som kører hver morgen og eftermiddag. Der er desuden mulighed for lægebolig eller at booke overnatning på personalehotellet, som også byder på frisklavet morgenmadsbuffet efter overnatningen.

Vi ser frem til at høre fra DIG!

Din ansøgning skal indeholde

  • Motiveret ansøgning
  • CV efter de syv lægeroller
  • Autorisations-id

Ansættelsessamtaler afholdes efter aftale.

Hvis du vil vide mere
Kontakt cheflæge Cæcilie Trier Sønderskov

Kontaktperson(er):
Navn: Cæcilie Trier Sønderskov
Stilling: Cheflæge
Email: cats@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 2587 0046

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.