Introduktionsstilling i intern medicin, ved Medicinsk afdeling M, Regionshospitalet Randers. Introduktionsstilling i intern medicin, ved Medicinsk afdeling M, Regionshospitalet Randers.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder hermed introduktionsstilling til besættelse 1/5-2020 eller snarest efter aftale.

Du skal søge denne stilling, hvis du har lyst til en introduktionsstilling med bredt spektrum af spændende opgaver og specialer, med god støtte og hensynstagen til egne karriereønsker samt et godt kollegialt miljø.

Vi lægger på afdelingen vægt på ordentlighed og faglighed i samspillet med patienter, pårørende og kollegaer samt samarbejde imellem alle faggrupper på afdelingen.

Du vil indgå i de kliniske funktioner svarende til uddannelsesprogrammet, med hensynstagen til ønsker i den individuelle uddannelsesplan om specifikke kompetencer eller specialer samt karriereønsker.
Du vil som introlæge deltage i stuegangs og klinik funktionerne samt vagtfunktion.
Introlægen vil efter aftale i uddannelsesplan komme til at arbejde med de interne medicinske specialer i afdelingen: lungemedicin, geriatri, endokrinologi, reumatologi, kardiologi samt gastro/hepatologi.

Læger i introduktionsstilling indgår primært i vagtplanen som mellemvagt. Det medicinske vagtteam består af 2 mellemvagter, 2 bagvagter, samt en medicinsk akutvagt dækket af speciallæger og H-læger i sidste del af uddannelse, alle i tilstedeværelsesvagt. Desuden en kardiologisk speciallæge i beredskabsvagt.

Du er meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Pernille Sarto, tlf. 78 42 16 01, mail: persar@rm.dk, eller uddannelsesansvarlig overlæge Bjarke Bruun, tlf. 78 42 16 11, hvis du vil have yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen.

Overenskomstmæssig bolig stilles kun til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet. Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Send din ansøgning elektronisk vedlagt relevante bilag samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Link til skema: https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/koncern-hr/1.-ansattelses–og-lonforhold/1.-rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/revidering-af-skema-til-lagefaglig-bedommelse-2018.docx

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 8/4-2020 kl. 9.
Samtaler vil være over telefonen eller via anden elektronisk løsning efter aftale.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.