Introduktionsstilling i Akutmedicin på Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens Vil du være en del af en akutafdeling, hvor uddannelse, innovation og patientsikkerhed er i centrum? Så er det dig, vi søger til vores Akutafdeling på Regionshospitalet Horsens. Vi søger 2 introduktionslæger til vores afdeling med start 1. november 2020.

Dette job er udløbet

Akutmedicin er karakteriseret ved en stor faglig bredde, idet specialet har berøring med de fleste øvrige lægefaglige specialer. En af akutmedicinerens kernekompetencer er således den initiale vurdering af behov for behandling og diagnostik samt samarbejde med øvrige speciallæger i andre specialer og andre faggrupper, herunder sikre rettidig involvering af tilgængelig specialistviden. Den akutmedicinske specialist besidder en bred faglig kompetence med fokus på indledende behandling og visitation til mere fagspecialiseret behandling, når dette er relevant.                            ‘uddrag fra målbeskrivelsen 2018’

Vi leder efter en introduktionslæge som:

  • Finder en uforudsigelig dag med et indtag af patienter med meget bredt spektrum af symptomer interessant
  • Sætter patienten først – også i en travl dagligdag
  • Er god til at skabe flow i afdelingen
  • Er ambitiøs både på egne, afdelingens og speciales vegne
  • Deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af KBU-lægerne og er bevidst om at være rollemodel for disse læger.
  • Fremstår som en god ambassadør for afdelingen i samarbejdet med de øvrige afdelinger
  • Har lyst til at arbejde på en afdeling, hvor et godt arbejdsmiljø og en god tone er en prioritet

Som introduktionslæge vil du indgå i mellemvagtslaget sammen med HU lægerne i akutmedicin, almen medicin samt geriatri.

Vi har tradition for at prioritere vores læringsmiljø og vi forventer at du aktivt deltager i en forsat udvikling og optimering af uddannelse.

Lidt om os
I Akutafdelingen er vi 14 speciallæger, inklusiv den ledende overlæge i afdelingen.
I Horsens uddanner vi KBU læger, hoveduddannelseslæger i geriatri, almen medicin og ikke mindst introduktions- og hoveduddannelseslæger i akutmedicin.  Pt. har vi 14 i mellemvagtslaget og 16 KBUer i forvagtslaget.

Akutafdelingen modtager akutte medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter. Afdelingen består af Hospitalsvisitationen, afsnit med 27 sengepladser, samt skadestue.

Afdelingen er hovednerven i akuthospitalet, og vi kan derfor tilbyde dig en spændende stilling på et hospital, hvor en stærk tværgående samarbejdskultur, en flad organisationsstruktur og pligt til forundring er vigtige komponenter i en ambitiøs innovationskultur.

Vi har et tæt og meget velfungerende samarbejde med de specialer, hvis patienter modtages i Akutafdelingen.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af Ny Løn og lønnen forhandles med organisationen.
En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende samt tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningen
Ansøgning fremsendes elektronisk via link nederst på siden.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til :

-Uddannelsesansvarlig overlæge Trine Gade Dyrberg, telefon 78425243
-UKYL og introlæge Mette Moen

Ansøgningsfristen er den 28. august 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 8. september 2020.

På grund af spareinitiativer har berørte medarbejdere i Region Midtjylland fortrinsret til samtale ved ledige stillinger: Det betyder at medarbejdere fra eget HMU område, som er i omplacering, har fortrinsret til samtale at medarbejdere fra andet HMU område, der er i omplacering har sekundær fortrinsret til samtale at fortrinsret til lederstillinger kun gælder ledere på samme stillingsniveau