Introduktionsstilling – AUH, Hjertesygdomme En introduktionsstilling på afdeling for Hjertesygdomme er ledig til besættelse fra 1. september 2022 eller efter aftale. (i-nummer 6620-02-01-i-08)

Ansøgningsfrist: 04/08/2022 Aarhus Universitetshospital

Stillingen er kvalificerende for alle interne medicinske specialer.

Vi tilbyder:

En et-årig ansættelse i en introduktionsstilling.

Afdelingen har et stort flow af patienter, både akutte og elektive. Du vil få funktion som forvagt. De specielle opgaver i afdelingen betyder, at du vil få 2 – 3 måneders vagtfri introduktion, hvor du vil blive bredt eksponeret for både den almene kardiologi og den mere specifikke kardiologi.

Der er en række formelle uddannelsestilbud:

  • 2 x én uges ekkooplæring i ambulatoriet de første tre måneder
  • daglige morgenkonferencer med teoretisk/case-baseret undervisning
  • månedlig case-baseret undervisning

Afdelingens uddannelsesmiljø er derudover velkendt for høj grad af læring i alle patientrelaterede kontakter, idet der altid er adgang til at konferere.

Afdelingen kan, ud over det obligatoriske vejlederkursus samt obligatorisk genoplivningskursus (niveau III), også tilbyde fri med løn til deltagelse på ALS-kursus samt DCS ekkokurser. Andre kurser, efter eget ønske, kan der forhandles om individuelt.

Som universitetsafdeling har vi et stort antal medicinstuderende, og den daglige supervision og undervisning af studenterne er en naturlig del af introduktionsuddannelsen. Derudover har vores forskningsafdeling en aktiv profil, og gradvis engagement i afdelingens forskningsmiljø vil være en naturlig del af ansættelsen.

Du udviser:

Stor interesse for intern medicin/kardiologi eller et andet relevant speciale (fx thoraxkirurgi eller anæstesi). Du har lyst til at være i et miljø med akutte patientforløb og behov for hurtig handling men samtidig med bevaret ro, så faglighed og patientens tarv altid er i centrum. Du værdsætter høj ekspertise og er i stand til at fordybe dig i udvalgte emner og interesseret i konstant at opdatere din viden på det kardiologiske område.

Hvis du kan se dig selv i vores afdeling, så hører vi gerne fra dig. Nærmere oplysninger vedr. stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Vibeke Guldbrand, viberasm@rm.dk.

Formalia:

Stillingen er en reservelægestilling, som er egnet for læger, som er interesseret i at blive introduceret til eller kompetenceudviklet indenfor intern medicin, især kardiologi.

Reservelægerne indgår i forvagtslaget med dagtjeneste og aften-nattjeneste. Aktuelt fordeles arbejdet uden rul, men i overensstemmelse med overenskomsten forligger vagtplanen senest en måned før.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Susanne Aagaard Sørensen på suasoe@rm.dk.

Stillingen er omfattet af Ny Løn. Lønnen bliver sammensat af grundløn, funktions- og kvalifikationsløn.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Søg job via “Søg job” – knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.