Introduktionsreservelæger til Neurologi, Aarhus Universitetshospital Neurologi er et spændende speciale med mange forskellige muligheder - fra det super akutte til langvarige kroniske forløb.

Dette job er udløbet

To stillinger som introduktionsreservelæge i ét år er ledige til besættelse pr. 1. november 2019 (6620-15-20-i-003) og pr. 1. januar 2020 (6620-15-20-i-04) eller snarest derefter.  

Afdelingen varetager forløb for patienter med meget forskellige sygdomsbilleder, der spænder lige fra almindelige neurologiske tilstande til sygdomme, der kræver højt speciali-serede udredninger og behandlinger.

Vi arbejder i tværfaglige teams opdelt efter subspecialer: Neurovaskulære sygdomme, epilepsi, dissemineret sklerose, neuromuskulære sygdomme, bevægeforstyrrelser, demens, smerte, amyotrof lateral sklerose, hovedpine og søvn. Som I-læge vil du lære at varetage akutte vurderinger på et bredt udsnit af de hyppigste neurologiske tilstande.

På afdelingen får du klinisk relevant arbejde med gode muligheder for supervision og træning af dine neurologiske færdigheder. Vi prioriterer din undervisning og uddannelse højt.

Afdelingen har et uddannelsesteam med uddannelsesansvarlig overlæge, afdelingens undervisningsansvarlige yngre læge og den uddannelseskoordinerende yngre læge. Teamet står for drift og udvikling af uddannelsestilbuddet i afdelingen.

Grundhjørnestenen i uddannelsen er den supervision med feedback, som du har mulighed for i det kliniske arbejde. Der er mulighed for evaluering – ikke kun af kompetencer inden for den medicinske ekspertrolle – men af alle 7 lægeroller.

Alle I-læger tilbydes en 360-graders evaluering med efterfølgende facilitator samtale. Der ud over er der mange andre uddannelseselementer så som morgenundervisning og caseundervisning 4 gange om ugen, torsdagsklinikker med træning af neurologisk undersøgelse og tankegang ud fra en indlagt patient samt en læsegruppe.

Stillingen indeholder en introduktion til afdelingen på 4 dage ud over den centrale introduktion på hospitalet. Din individuelle uddannelse i løbet af ansættelsen planlægger du selv med rådgivning fra din hovedvejleder, som vil være en af speciallægerne på afdelingen.

Hvis du har forskningsmæssige ambitioner, er der mulighed for at kunne fortsætte med en ph.d., men primært lægger vi vægt på udvikling af de kliniske kompetencer og uddannelse til selvstændigt at kunne arbejde med udredning og behandling af neurologiske patienter.

I-lægen indgår i todelt tilstedeværelsesvagt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan det er at være yngre læge i Neurologi, kan du kontakte læge Sigrid Breinholt Sørensen, som er uddannelseskoordinerende yngre læge på sigrso@rm.dk. Du kan finde flere informationer i app’en ”neuroinfo”, som kan hentes i App Store.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Trine Tandrup på 7845 4240.

Her kan du læse mere om Neurologi

Ansøgningen sendes elektronisk via link.

Din ansøgning skal være os i hænde senest  onsdag d. 18. september 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale