Introduktionsreservelæge ved Røntgen og Skanning Regionshospitalet Randers Introduktionsreservelæge ved Røntgen og Skanning Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

Er du vores nye introduktionslæge, klar til at blive udfordret og begejstret af radiologien?
Vi har i Røntgen og Skanning (R&S) på Regionshospitalet Randers en 1-årig introduktionsstilling (klassifikationsnummer: 7005-02-66-i-04) ledig til besættelse pr 1. november 2019 eller snarest derefter.

Vi er en engageret afdeling med høj faglighed og et godt arbejdsmiljø, hvor vi sammen løfter opgaven. Alle facetter af radiologien er repræsenteret, hvilket er uundværligt for at opleve hele specialet samt få en god oplæring til et efterfølgende HU-forløb. Desuden indgår introduktionslægen i forvagtsrul og får dermed vigtig erfaring med akut radiologi.
Røntgen og Skanning i Randers udførte i 2018 ca. 140.000 undersøgelser inden for CT, MR, UL, gennemlysning og konventionel radiologi – så der er nok at bide sig fast i. Vi er desuden gode til at beskrive de undersøgelser vi laver til tiden, så arbejdet aldrig hober sig op. Selvom vi er en travl afdeling, kan du regne med fagligt dygtige og motiverede speciallæger som gerne vil lære fra sig.
Der er p.t. normeret 16 læger, hvoraf de 11 er speciallæger, 2 er i hoveduddannelse og 3 er introduktionsreservelæger.

Med udgangspunkt i et veletableret vejledersystem vil du blive oplært i at arbejde selvstændigt med UL (incl. UL-vejledt pleura- og ascitesdrænage), CT- scanninger, gennemlysningsunder-søgelser, knogle- og thoraxrøntgen samt holde konferencer for de kliniske afdelinger. I begrænset omfang vil du kunne deltage i MR.

Der er årligt arrangeret fire – fem undervisningsdage for Regionens radiologiske introduktionsreservelæger, som er obligatoriske at deltage i og foregår i arbejdstiden. Der er evt. også mulighed for deltagelse i andre relevante kurser efter aftale. Hvis du er interesseret i forskning eller kvalitetsarbejde vil vi altid prøve at tilgodese dette, evt. i samarbejde med andre afdelinger. Torsdag morgen er der skemalagt undervisning både for og af afdelingens uddannelsessøgende yngre læger.

Introduktionslægen indgår efter et 8 – 12 ugers introduktionsprogram i et 7- skiftet forvagtsrul med vagt på tjenestestedet til kl. 23.00. Forvagten har et overlæge bemandet bagvagtsrul bag sig. I Region MIDT er der en fælles beskrivervagt i Horsens i tidsrummet 23.00 til 08.00 som alle ugens dage er bemandet med en speciallæge i radiologi. Derfor er der ikke vagthavende radiologer om natten på akuthospitalerne i Randers og Silkeborg. Det betyder for introlæger mere dagtid, men fortsat vagter eftermiddage/aftner i Randers.
Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Ansøgningen med CV skal være modtaget senest den 27.09.19.

Evt. interesserede kandidater er meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Mahican Gielen på mahigiel@rm.dk / 7172 2344 eller uddannelsesansvarlig speciallæge Jeppe Bruun-Torjusen på jeppbruu@rm.dk for mere info eller for at aftale et besøg i afdelingen, hvor man kan følge en eller flere af afdelingens introlæger.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.