Introduktionsreservelæge, Urinvejskirurgisk Afdeling En 1-årig introduktionsstilling i Urologi er ledig og kan besættes den 1. august 2023 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 09/06/2023 Regionshospitalet Gødstrup

Urologisk Afdeling varetager urologi for en befolkning på ca. 500.000 indbyggere og har en større udefunktion på Hospitalsenheden Midt i Viborg. Afdelingen er normeret med 14 speciallæger samt 12 reservelæger.
Der er stor ambulant virksomhed og en sengeafdeling med 22 senge.

Stillingen rummer store muligheder for praktisk og teoretisk oplæring. Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af 2. og 8. semester studenter. Der er forskningsaktivitet på afdelingen, og mulighed for deltagelse i dette sammen med afdelingens tilknyttede forskningsansvarlige overlæge fra AUH og afdelingens projektsygeplejerske.

Reservelægevagten er en 10 skiftet delt tilstedeværelsesvagt med dagvagt: kl. 0745-1545 og aften/nattevagt: kl. 15.30-0830. Der er mellemvagtsfunktion i dagstid på hverdage samt lørdag.

Man skal forvente dagstjeneste både på Viborg matriklen og i Gødstrup. Dog kun vagttjeneste i Gødstrup.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte cheflæge Maiken Howard på tlf. 7843 9437.

Stillings- og funktionsbeskrivelse.

Du kan søge jobbet ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 9. juni 2023.

Samtaler forventes afholdt den 12. juni 2023.

 

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.