Introduktionsreservelæge, Nuklearmedicinsk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning En stilling som introduktionsreservelæge (6650-632-61-i-1) på Nuklearmedicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning er ledig til besættelse fra 1. juni 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Regionshospitalet Gødstrup er under opførsel, og i september/oktober 2021 samler Hospitalsenheden Vest sine nuværende matrikler i det innovative og bæredygtige hospital i Gødstrup.

Vi tilbyder ansættelse på en stor regional nuklearmedicinsk afdeling, som betjener hospitalerne og de praktiserende læger i den vestlige del af Region Midtjylland.

Specialet bygger på funktionel diagnostik og på afdelingen udføres flere former for PET/CT-skanninger, mange af de klassiske nuklearmedicinske undersøgelser, et bredt udvalg af de klassiske fysiologiske undersøgelser samt ultralydsscanning og biopsi af glandula thyreoidea. Herudover varetages radiojodbehandling af patienter med benign thyreoidealidelser.

Patientklientellet er meget varieret og arbejdet på en nuklearmedicinsk afdeling er klinisk orienteret og tværfagligt idet man udover dybdegående kendskab til fagets undersøgelsesmetoder har et tæt samarbejde med klinikere fra stort set alle andre specialer.
Undervisning, oplæring og supervision prioriteres meget højt i afdelingen, og du vil blive præsenteret for specialets mange facetter og metoder i løbet af ansættelsen. Herudover forventer vi, at du har lyst og evner til selvstudium.

Du skal søge stillingen, hvis du gerne vil

  • Varetage og beskrive fysiologiske undersøgelser på et højt fagligt niveau i tæt samarbejde med afdelingens øvrige personale.
  • Fordybe dig i eksisterende og kommende undersøgelsestyper afhængigt af dine interesseområder.
  • Arbejde med projekter og på sigt hjælpe med at varetage udviklingen og undervisning på afdelingen.
  • Bidrage til et godt arbejdsmiljø i en afdeling med mange personalegrupper, heriblandt en lægegruppe normeret med 6 speciallæger, 2 HU-læger og 1 I-læge.
  • Have fokus på optimale patient-flow, herunder dialog (konferencer) med de kliniske afdelinger, forskning og udvikling, som er nødvendig for at kunne yde den bedste diagnostik.

Stillingen er vagtfri.

Ved tiltrædelse af stillingen er der planlagt et intensivt introduktionsprogram af 2 ugers varighed. Herudover foreligger der et uddannelsesprogram for introduktionsreservelæge, som kan tilrettes efter individuelle hensyn og interesser.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Stillings- og funktionsbeskrivelse.

Yderligere orientering ved uddannelsesansvarlig overlæge Gitte Lund Nielsen, tlf: 7843 7310, mail: Gitte.Lund.Nielsen@vest.rm.dk

Se i øvrigt informationer på afdelingens hjemmeside www.nuklearmedicin.dk

Du kan søge jobbet (online på www.vest.rm.dk)  ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag d. 19. april 2021.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.