Introduktionsreservelæge, Neurologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro En introduktionsstilling ved Neurologi og Fysio-ergoterapi, Regionshospitalet Holstebro er ledig til besættelse 01.12.2021 eller efter aftale. Der er aktuelt 8-9 skiftet vagt fra tjenestested.

Ansøgningsfrist: 27/10/2021 Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Gødstrup

Hvem er vi?
I Hospitalsenheden Vest er Neurologisk Afdeling og Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen samlet i én afdeling: Neurologi og Fysio-ergoterapi.
Afdelingen flytter i februar 2022 sammen med øvrige afdelinger på Regionshospitalet Holstebro til det splinternye hospital i Gødstrup, hvorefter arbejdssted vil være Regionshospitalet Gødstrup. Vi er helt klar til flytningen.

Afdelingen har 3 introduktionsstillinger og 3 hoveduddannelsesstillinger per år i neurologi. Vi har desuden læger i KBU-forløb, og vi har læger i sideuddannelse for psykiatri.

I afdelingen er p.t. 6 overlæger og 9 afdelingslæger samt 10-12 yngre læger.
Neurologisk Afdeling, Neurologi og Fysio-ergoterapi, er Regionens vestlige specialafdeling i neurologi. Afdelingen består af 25 senge fordelt på et apopleksisengeafsnit med trombolysebehandling samt en integreret TCI-dagklinik, og et sengeafsnit med klassisk neurologi.

Desuden er der et stort ambulatorium med tilhørende neurologiske klinikker i RH Holstebro, såvel som daghospital og sub-akut ambulatorium. Der er et tilhørende neurofysiologisk afsnit. Afdelingen har årligt ca. 3500 overvejende akutte indlæggelser samt ca. 11500 ambulante konsultationer.

Vi tilbyder
Arbejde i en afdeling, der prioriterer uddannelse meget højt.

Vagtarbejdet
Vagtteam, hvor 2 speciallæger og 2 yngre læger arbejder tæt sammen, og der er rig mulighed for supervision.

Superviseret ambulatorium, hvor tre uddannelseslæger superviseres af en speciallæge. Inden for de forskellige subspecialer fx epilepsi. demens, neuro-muskulære sygdomme og multipel sklerose.
Til hvert subspeciale er der tilknyttet 3-4 speciallæger, sygeplejersker og yngre læger under uddannelse. I introduktionsstillingen vil du cirkulere i de relevante teams ifølge din uddannelsesplan.

Undervisning og forskning.
Der er planlagt undervisning 3 gange ugentlig og journalclub hvor yngre læger skiftes til at præsentere en artikel. Afdelingen har et tilknyttet forskningsafsnit hvor man kan få hjælp til at komme i gang med forskning.

Ansøgere er velkomne til at kontakte afdelingen for et besøg.

Bolig kan sædvanligvis stilles til rådighed.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Stillings- og funktionsbeskrivelse.

Du kan søge jobbet ved at klikke på “Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest onsdag den 27.oktober

For yderligere oplysninger kontakt ledende overlæge Birgitte Sandal på 78437024.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.