Introduktionsreservelæge i intern medicin Regionshospitalet Horsens Medicinsk afdeling ved Regionshospitalet Horsens har 2 ledige 1-årige introduktionsstilling til besættelse pr. 1. november 2020.

Dette job er udløbet

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens, er en stor medicinsk afdeling med funktioner i Horsens og Skanderborg. Afdelingen dækker primært specialerne kardiologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi, geriatri og reumatologi. Medicinsk afdeling har 3 sengeafsnit, hvoraf det ene er kardiologisk.

Akutte medicinske patienter modtages dels gennem Akutafdelingen, hvorfra patienter visiteres til Medicinsk Afdeling, dels direkte i det kardiologiske afsnit.

Introduktionsreservelægen går stuegang med mulighed for supervision ved speciallæge, har superviserede reservelægeambulatorier, indgår i mellemvagten samt deltager i undervisning både som deltager og underviser.

Medicinsk vagthold består af forvagt i dagtid, mellemvagt og bagvagt i tilstedeværelse døgnet rundt (8-18/17.30-8.30). Herudover er der en ekstra stuegangsvagt kl. 8-21 på hverdage.  I weekender og på helligdage er der stuegang på en af de 3 sengeafsnit kl. 8-15.

I uddannelsesprogrammet indgår de obligatoriske og en række frivillige uddannelses- og undervisningstilbud.  Hvis du har speciel interesse inden for et speciale under intern medicin, vil vi tilstræbe at tilrettelægge uddannelsen efter dit interesseområde. Afdelingen er i front med nyudvikling, og der er således gode muligheder for såvel forskning som udvikling af nye idéer og initiativer. Afdelingen deltager i øvrigt i undervisningen af medicinstuderende.

Du kan glæde dig til at blive inspireret og udfordret af dagligdagen på en medicinsk afdeling og få den læring som ligger heri. Du vil yde dit personlige bidrag til, at dit introduktionsforløb bliver en virkelig god oplevelse for både dig og dine kolleger.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Anne Lene Riis på tlf. 7842 6875, mail Annrii@rm.dk  eller uddannelsesansvarlig overlæge Christian Møller Sørensen på tlf. 7842 6709, mail chmose@rm.dk

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.
Ansøgningsfrist 24. september 2020

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.