Introduktionslægestillinger i det anæstesiologiske speciale ved Operation og Intensiv 2 Introduktionslægestillinger i det anæstesiologiske speciale ved Operation og Intensiv, Regionshospitalet Gødstrup er ledig til besættelse 1. september og 1. oktober 2023 eller efter aftale

Dette job er udløbet

Kunne du tænke dig at prøve vores speciale af?
Vi drives af et fælles engagement, højt humør og stor faglighed i en til tider uforudsigelig hverdag, og vi vil bestræbe os på at tilpasse udfordringerne til dit aktuelle niveau.

Operation og Intensiv, Regionshospitalet Gødstrup

 • Regionens største sammenhængende operationsgang med 23 aktive operationsstuer.
 • Følgende kirurgiske specialer: Abdominal, ortopæd, urologi, gyn/obs, øre-næse-hals, øjen
 • Ca. 20.000 anæstesiydelser årligt, heraf udgør børneanæstesier 1.400.
 • Intensiv terapi afsnit med 11 pladser – ca. 1.200 patienter årligt.
 • Ca. 3.000 fødsler per år. Fødeepiduralfrekvensen er ca. 20%, sectiofrekvensen ca. 20%.
 • Ca. 700 traumekald årligt og ca. 700 akut medicinske kald
 • 4 akutlægebiler i området, den ene (Herning) indgår delvist i afdelingens drift
 • Forskningsansvarlig overlæge og aktuelt ét PhD-forløb (Afdelingslæge).
 • Lægestaben består aktuelt af 32 speciallæger, 4 læger i sidste år af hoveduddannelse samt 6 læger i introduktionsstilling.

Hvad kan vi tilbyde

 • Formaliseret flyvefærdighedsprogram og dedikeret dagtid de første 6 uger.
 • Blokskole (perifer nerveblokade) er under opbygning.
 • Det vil være muligt under ansættelsen at medvirke i forskningsprojekter.
 • 5 ugers fokuseret ophold på Intensiv med dagtid og superviseret stuegang.
 • Stort volumen af procedurer, herunder spinal, epidural, CVK og deltagelse ved akutte kald i huset.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Forventninger til dig som uddannelseslæge
Vi forventer at du har interesse for og lyst til at engagere dig i det anæstesiologiske speciale med forpligtigelse over for egen uddannelse, afdelingens drift og arbejdsmiljø.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansættelse er betinget af en godkendt børneattest.

Ansøgningsfristen er fredag den 9. juni 2023.

Afholdelse af samtaler er planlagt til den 19. juni 2023.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig ledende overlæge Christian Melchior Olesen på mail chrios@rm.dk/tlf. 78430061 eller cheflæge Mikkel Seneca på mail: mikthu@rm.dk/tlf. 31583303.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.