Introduktionslæge ved Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital En introduktionsstilling (6620-20-01-i-04) på 37 timer pr. uge i intern medicin er ledig ved Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital i perioden fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2021.

Dette job er udløbet

Om afdelingen
Nyresygdomme er en nefrologisk specialafdeling med landsdelsfunktion for nyretransplantationsbehandling, vaskulitissygdomme og kompleks glomerulonefritis samt andre højt specialiserede nefrologiske sygdomme. Der modtages primært specialepatienter, men også en mindre andel af alment medicinske patienter fra Fælles Akut Afdelingen.

Den kliniske del af afdelingen består af et sengeafsnit med 22 senge, et hæmodialyseafsnit, et afsnit for peritonealdialyse, et afsnit for hjemme-hæmodialyse, et dagafsnit og et stort ambulatorium. Afdelingen huser og deltager også i to tværgående ambulatorier: Blodtryksklinikken og Nyre-Diabetes-klinikken. Der er til afdelingen endvidere knyttet to dialyse-satellitter i Horsens og Randers.

Afdelingens forskningslaboratorium ledes af en klinisk professor i nefrologi, og der er gode muligheder for selvstændig forskningsvejledning og forskningssamarbejde med adgang til postdocs, forskningssygeplejersker og bioanalytikere.

Afdelingen deltager i uddannelse af forskellige faggrupper, herunder 10-12 medicinstuderende.

Om stillingen
Lægerne er opdelt i teams, der hver arbejder med delopgaver inden for nefrologien med henblik på at sikre et højt uddannelsesniveau.

Stillingen har vagt på tjenestestedet. Vagtlaget består af minimum otte læger. Der er vagtfællesskab mellem de medicinske afdelinger og Hudsygdomme i Sydsporet på Aarhus Universitetshospital, således at reservelæger fra Nyresygdomme varetager akutte opgaver om natten på Infektionsmedicinsk Afdeling. Ved spidsbelastning trækker de vagthavende læger i vagtfællesskabet på hinanden. Derudover deltager lægen i vagtfællesskab med Fælles Akut Afdelingen.

Der er til stillingen tilknyttet en vejleder, og der vil være mulighed for at tilrettelægge et uddannelsesprogram efter dine specielle ønsker og behov.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Hvis du har lyst til at høre yderligere om afdelingen, er du velkommen til at kontakte:
Ledende overlæge, ph.d., MPA Stinne Kvist på stikvi@rm.dk eller på 7845 2400/4046 0339
Uddannelsesansvarlig yngre læge, HU-læge Sarah Kelddal på sarah.kelddal@midt.rm.dk eller på 4046 0803.

Ansøgningsfristen er den 17. marts 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.