Introduktionslæge til skolebørn Team 2, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby Har du haft overvejelser om at arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien? Så er her muligheden

Dette job er udløbet

Vi har 1 introstilling. Stillingen er fuldtid og er til besættelse snarest eller fra den 1. august 2022.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 2

Skolebørns afsnit Team 2 varetager i et samarbejde med skolebørns afsnit Team 1 udredning og behandling af den samlede målgruppe i alderen 7 år til 13 år. Målgruppen inkluderer primær opmærksomhedsforstyrrelser, autisme samt, specifikke vanskeligheder – ligesom flere har komorbiditet med angst, Tourettes Syndrom, mental retardering, OCD, og somatiske sygdomme.

Team 2 har et særligt fokus på og ansvar for børn med OCD samt Tics/Tourette samt børn med ADHD som kræver en højtspecialiseret indsats. Afsnittet er placeret på to matrikler, henholdsvis Skejby og Gødstrup, med fælles funktionsledelse.

 

Gødstrup børnepsykiatrisk ambulatorie udreder og behandler børn i alderen 7-13 år på hovedfunktionsniveau. Det er en blandet almen gruppe inden for de fleste diagnosegrupper.

Der udføres både nonfarmakologisk og farmakologisk behandling.

Teamet i Skejby udreder og behandler på hoved- region- og højt specialiseret funktionsniveau. Tværfagligt samarbejde vægtes højt både i udredning og behandling af patienterne.

Ansættelsen vil primært være i ADHD-ambulatoriet, Skejby med mulighed for forløb i de andre ambulatorier.

Der er på afsnittet p.t. ansat følgende faggrupper; Læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger samt læger og psykolog under uddannelse.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos oversygeplejerske Anna-Marie Madsen, annammad@rm.dk, tlf. 4013 8609.

Der tilbydes:

  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
  • Tværfagligt samarbejde
  • Ugentlig vejledning og gruppesupervision for uddannelseslæger
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • En god arbejdskultur

Ledelsen ved BUA har besluttet, at lægerne på BUA, Skejby indgår i dagtjeneste på hverdage på BUA, Gødstrup, ligesom der er vagtdækning hele døgnet i Skejby.

Se video om at være læge i psykiatrien her

I-lægenummer: 6600-21A-52-i-17

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen

af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg og geografisk be-
tinget rekrutteringstillæg (Herning).

Læs mere om lægeuddannelsen i BUA (introduktionsuddannelsen) på centrets hjemmeside her.

Ansøgningsfrist: den 30. maj 2022
Ansættelsessamtaler: den 7. juni 2022

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og autorisation. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.