Introduktionslæge til Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg En stilling som introduktionslæge i anæstesi, stillingsnummer 6630-01-84-i-05, ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Hvem er vi?
Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg er en stor velfungerende afdeling med 17 overlæger, 4 afdelingslæger samt en stor flok uddannelseslæger (både 4. års HU-læger samt intro/postintro-læger). Uddannelse har høj prioritet, hvilket også afspejles i, at afdelingen i 2015 fik DASAIMS uddannelsespris samt en flot inspektorrapport (link til seneste inspektorrapport). I denne er bl.a. fremhævet den gode stemning og samarbejde på tværs af vagtlag og anciennitet.

Hvad kan vi tilbyde?

 • Veltilrettelagt introduktion: 1 måneds superviseret oplæring beskrevet detaljeret i dit individuelt planlagte intro-program.
 • Tildelt vejleder før ansættelsesstart med dato for første vejledersamtale allerede planlagt i intro-programmet.
 • Vagtfunktion efter 6 uger med fortsat stort fokus på superviseret oplæring og opbakning fra resten af vagtholdet.
 • Bred vifte af anæstesimetoder: Oplæring inden for både TIVA, gas-anæstesi, regionale blokader, centrale blokader og anlæggelse af både perifere og centrale karadgange med UL. Der vil desuden være mulighed for at tilegne sig erfaring med anlæggelse af pleuradræn.
 • Formaliseret undervisning i perifere nerveblokader via e-learning (USABCD-licens) og dedikerede blok-dage med erfaren overlæge.
 • Inddragelse i alle akutkald (hjertestop, dårligt barn, akut medicinsk kald, traumekald, akut sectio).
 • Uddannelsesdag på akutlægebilen.
 • 5 ugers fokuseret ophold på intensiv under intro-uddannelsen med ren dagtidsfunktion og superviserede stuegange.
 • Mulighed for sparring med forskningsansvarlig overlæge vedr. evt. projekter og artikler.
 • En stor gruppe af imødekommende kollegaer der vægter uddannelse højt!

Hvad forventer vi af dig?

 • Engagement og vilje til at dedikere dig til opgaven
 • At du kan håndtere en stejl indlæringskurve – du skal oplæres i mange kompetencer på kort tid
 • Evne til at opnå overblik – eller vilje til at lære det!
 • Humor
 • Samarbejdsvilje- og evne på tværs af afdelings- og faggrænser

Om afdelingen
Hvorfor intro på vores afdeling?
Vi er en travl afdeling, hvor man ofte vil blive nødt til at have flere bolde i luften og kunne manøvrere rundt i mange forskelligartede/tværfaglige sammenhænge – hvad enten det er på OP-stuen, fødegangen, i skadestuen eller ved modtagelsen af dårlige patienter på intensiv og i modtagelsen. Vi hjælper alle hinanden både i det daglige arbejde og i vagttid, hvor du som forvagt er bakket op af bagvagt (HU-læge eller afdelingslæge) og overlægevagten. Vores arbejdsmiljø er præget af en flad struktur med flittig anvendelse af humor og stor respekt for hinanden. Vi tilstræber fælles formiddagskaffe og afholder jævnligt sociale arrangementer. Yngre-læge gruppen afholder månedlige fyraftensmøder (med løn), hvor der undervises i relevante emner og derudover deltager man som yngre læge i simulationstræning på afdelingen (neonatal genoplivning, akutte situationer på OP og AMT-modtagelse).

Se nærmere om afdelingen på: http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/operation-og-intensiv/

Bemærk vedr. transport: Der er flere gode pendlerordninger fra Århus og derudover går toget lige til døren. Ved behov kan lejes vagtværelse og sygehuset råder over lægeboliger i umiddelbar nærhed.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.000 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. Kr. Årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med evt. ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv.

Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at tage kontakt, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller evt. ønsker at besøge afdelingen.

Kontaktpersoner: 

 • Ledende overlæge Carsten Søndergaard Poulsen: tlf. 7844 5201
 • Uddannelsesansvarlig overlæge Inga Kviisgaard Madsen: tlf. 7844 5217
 • UKYL Nette Møller-Nielsen: tlf. 7844 5200 (arbejde) eller 2344 0676 (privat)
 • Yngre læge (i-stilling) Andreas Brix Juel: tlf. 7844 5200 (arbejde)

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, CV opbygget efter de 7 lægeroller og motivation for, hvorfor du skal være vores nye kollega skal være os i hænde elektronisk senest fredag d. 16. november 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 22. november 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale