Introduktionslæge til Klinik for Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital Med tiltrædelse den 1. januar 2023 har vi en ledig stilling som introduktionslæge i Hud- og Kønssygdomme. Stillingen er på 37 timer og 1-årig . (Stillingsnummer 6620-22-18-i-04).

Dette job er udløbet

Om afdelingen:

Hud- og Kønssygdomme er en universitetsafdeling med undervisnings- og forskningsforpligtigelser tilknyttet Aarhus Universitet. Afdelingen er den eneste specialafdeling i Region Midtjylland inden for specialet, og er ansvarlig for  behandling af alle typer hudsygdomme og seksuelt overførte sygdomme.

Afdelingen hører under Aarhus Universitetshospital og er placeret i Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard 67, Indgang F, plan 2, F202,8200 Aarhus N.

I afdelingen arbejder medarbejderne både med forskning, diagnostik, behandling og pleje, og afdelingen modtager patienter i alle aldersgrupper primært fra Region Midtjylland og Region Nordjylland, men også patienter med hudsygdomme fra de øvrige regioner i Dannmark.

Afdelingen har højt specialiserede funktioner inden for 7 ud af 11 af de dermatologiske fagområder, som er udpeget til at være højt specialiserede.

I Hud- og Kønssygdomme gennemføres årligt cirka 35.000 ambulante besøg og både telefon- og telemedicinske konsultationer. Afdelingen har fem døgnsenge på hverdage og to i weekenden.

Vi har ca.70 medarbejdere i afdelingen fordelt på faggrupperne; læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, sekretærer, bioanalytikere, diætist, socialrådgiver og psykolog. Derudover samarbejder afdelingen blandt andet med fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Afdelingen har specialklinikker for bindevævssygdomme, OP og laserbehandling, psoriasis, genodermatoser, kontakteksem, arbejdsdermatologi, venerologi, kutane lymfomer, atopisk eksem, urticaria, lysdermatoser, hidrosadenitis og kroniske sår. Til specialklinikkerne er der tilknyttet speciallæger, plejepersonale, sekretærer og bioanalytikere, samt i udvalgte tilfælde socialrådgiver, diætist og terapeuter, med særlig kompetence inden for det givne område. Der foregår stor tværfaglig aktivitet i hele afdelingen.

Afdelingen arbejder internt i et tværfagligt samarbejde omkring de enkelte patientgrupper. Udadtil har afdelingen tæt samarbejde med en række afdelinger, sygehuse og primærsektoren omkring patientforløb, uddannelse og forskning.

Afdelingen har en stor uddannelsesforpligtigelse og interesse vedrørende medicinstuderende, yngre læger og andre personalegrupper. Afdelingen har et meget aktivt forsknings- og udviklingsmiljø på en lang række områder fra cellebiologi til klinik.

Afdelingen er kendt for at have et godt arbejdsmiljø, er velfungerende og har en god og positiv tone, hvor alle teams har et godt samarbejde.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Mette Deleuran på telefonnummer 7846 1851, mail: mettdele@rm.dk.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Din ansøgning skal være os i hænde senest den 23. oktober 2022.

Du bedes i din ansøgning angive to reference personer, som vi må kontakte, hvis vi overvejer at tilbyde dig stillingen.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt  den 10. november 2022 fra kl. 13.30.

Du kan søge via linket nedenfor.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.