Introduktionslæge til alment børnepsykiatrisk ambulatorium Herning 6 mdr. og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Herning 6 mdr. Har du haft overvejelser om at arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien? Så er her muligheden

Dette job er udløbet

Stillingen er fuldtid og er til besættelse fra 1. august 2021.

I-stillingen er delt med 6 måneder i skolebørns ambulatorium Herning, hvor der udredes og behandles børn i alderen 7-13 år og 6 måneder i almen ungdomspsykiatrisk ambulatorium. Skolebørn Team 2-Skejby-Herning er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium i Herning. Ambulatoriet i Herning er et alment skolebørns afsnit og er en del af tværgående organisering, hvor 4 andre ambulatorier ligger i Skejby. Ambulatoriet i Herning undersøger og behandler børn og unge i alderen 7-13 år. Patientgruppen dækker et bredt spektrum af børnepsykiatriske tilstande med hovedvægt på ADHD og autismespektrum forstyrrelser.

Der udredes på hovedfunktionsniveau.

Der er på afsnittet p.t. ansat følgende faggrupper; speciallæge, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagog samt læger og psykolog under uddannelse.

 

Ungdomspsykiatrisk afsnit TUP-Herning er en del af ambulatoriet TUP BUA. Der er ambulatorie både i Skejby, Viborg og Herning. Ambulatoriet i Herning udreder og behandler et bredt spektrum af ungdomspsykiatriske patienter i alderen 14-18(20) år.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingssygeplejerske Anna-Marie Madsen, annams@rm.dk, tlf. 4013 8609 eller afdelingslæge Marie Kjestrup, marikjes@rm.dk, tlf. 6116 5416.

Der tilbydes:

  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
  • Tværfagligt samarbejde
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • En god arbejdskultur
Ledelsen ved BUA har besluttet, at lægerne på BUA, Skejby fremover kan indgå i dagtjeneste på hverdage på BUA, Herning, ligesom der er vagtdækning hele døgnet i Skejby.

I-lægenummer: 6600-11M-52-i-01

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen

af Yngre læger.

Læs mere om lægeuddannelsen i BUA (introduktionsuddannelsen) på centrets hjemmeside her.

Ansøgningsfrist: den 13. juni 2021
Ansættelsessamtaler: den 16. juni 2021

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og autorisation. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

 

BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Centeret har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Herning er planlagt til at flytte til det nye hospital i Gødstrup 2021

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.