Introduktionslæge i samfundsmedicin, Socialmedicinsk Amb., Holbæk Sygehus

Dette job er udløbet

Vi søger en introduktionslæge (3800H5G-91-i-51) pr. 1. januar 2022 eller efter aftale. Så har du lyst til at finde ud af, om samfundsmedicin er specialet for dig, har du nu en spændende mulighed.

Hvad er samfundsmedicin?
Samfundsmedicin er et lægeligt speciale, der beskæftiger sig med lægevidenskab og sundhed/helbred på individ -, kommunalt – , regionalt – og statsligt niveau.

Specialet beskæftiger sig med to overordnede områder; det administrative og det socialmedicinske, hvorfor hoveduddannelsen består af ansættelser indenfor begge områder. Hos os vil du i en introduktionsstilling primært lære om den socialmedicinske del af samfundsmedicin.

Hvad laver en socialmediciner?
I Socialmedicinsk Ambulatorium fokuserer vi – udover det rent medicinske – på sociale, fysiske og psykiske faktorer, som gør det muligt – eller umuligt – for den enkelte patient at tackle symptomer, funktionsbegrænsning og sygdom.

Med fokus på patientens muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet, består dit arbejde i at skabe overblik over patientens samlede helbredssituation, pege på evt. yderligere behandlingstilbud eller kommunale støttemuligheder og vurdere funktionsevnen. Dette foregår dels ved samtaler og undersøgelser af patienter i afdelingen og dels i en rådgivende funktion for regionens kommuner ved deltagelse i rehabiliteringsmøder.

Hvad lærer du og hvad er særligt godt ved at arbejde hos os?
Du lærer at håndtere komplekse problemstillinger og får en samlet bred viden om udredning og behandling af sygdomme indenfor de fleste specialer. Du får indsigt i, hvordan kommunerne fungerer, hvilke tilbud de har og hvordan denne viden kan bruges til at skabe et bedre borger-/patientforløb.

Der er prioriteret tid til tæt faglig sparring, primært med hovedvejleder, men også med yngre kollegaer, ligesom du har god mulighed for udvikling af både faglige og personlige kompetencer. Således prioriteres det højt, at du – ud over de daglige opgaver – får mulighed for både undervisnings- og administrative opgaver, projektdeltagelse og forskning.

Hvem er du?
Vi forventer, at du er nysgerrig og interesseret i at se det hele menneske i sammenhæng med det omgivende samfund. Vi ser gerne, at du har klinisk erfaring, ligesom vi lægger vægt på, at du har gode evner indenfor samarbejde, kommunikation og brænder for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Hvem er vi?
Socialmedicinsk Ambulatorium er en del af Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling og er beliggende på Holbæk Sygehus. Der er i afdelingen ansat 22 speciallæger indenfor arbejdsmedicin, samfundsmedicin og almen medicin, og her er i alt 11 uddannelseslæger i samfundsmedicin og arbejdsmedicin.

Vi har en dejlig arbejdsplads med en god og uformel omgangstone og spændende arbejdsopgaver. Vi har daglig konference, men også løbende kollegial sparring. Vi har tradition for at løfte i flok, støtte hinanden og udvikle os i fællesskab. Vi er bevidste om, hvor vigtig en opgave vi udfører, hvilket gør den meningsfuld og værdiskabende. Vi prioriterer uddannelse og forskning højt. Der er endvidere mulighed for karriereudvikling.

Vi har en flot selvstændig bygning med gode kontorfaciliteter, hvor du vil få din egen faste arbejdsplads. Afdelingen ligger ganske tæt på Holbæk Station, og det vil være muligt at tilrettelægge dine arbejdstider og -opgaver fleksibelt. Det betyder, at du efter en introduktionsperiode – og efter aftale – vil have mulighed for bl.a. hjemmearbejdstid og mulighed for at arbejde i toget. Vi prioriterer, at arbejdet hænger bedst muligt sammen med dit familie- og fritidsliv.

Stillingen er en vagtfri fuldtidsstilling på 37 timer. Der er også mulighed for deltid. Stillingen indebærer udefunktion, hvor du 1-2 gange om ugen vil være til heldagsmøde i en kommune. Det aftales undervejs, hvilke kommuner du skal tilknyttes.

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte:

  • Hoveduddannelseslæge Julie Hejselbæk Geertsen
  • Specialeansvarlig overlæge Henrik Torp Greiffenberg
  • Uddannelsesansvarlig overlæge Jo Coolidge
  • Ledende overlæge Ann Lyngberg
  • Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling: tlf. 59 48 98 52.

Ansøgningsfrist 12.11.2021 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler 23.11.2021

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om job på Holbæk Sygehus her.