Hospitalsenhed Midt søger teamleder til Afdeling for Regional Specialtandpleje ved Regionshospitalet Viborg Til Danmarks største Specialtandpleje søger vi en teamleder.

Dette job er udløbet

Om stillingen

Teamlederen har personaleledelse af klinikassistenter og lægesekretærer (p.t. 11 + 2). Stillingen som teamleder er ledig til besættelse pr. 1. marts 2022 eller snarest derefter. Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge, hvor det forventes, at du kombinerer ledelsesopgaverne med deltagelse i de daglige opgaver. Der er netop denne mulighed, fordi der er tale om et mindre ledelsesfelt på 13 medarbejdere.

Som teamleder indgår du i den organisatoriske ledelse under afdelings-/centerledelsesniveau (afsnitsniveau), jf. “Ledelse i Region Midtjylland, overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet” udarbejdet af Region Midtjylland. Den regionale specialtandpleje ledes af en ledende overtandlæge og teamlederen vil få et meget tæt samarbejde med denne.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om dig
Kendskab til specialtandpleje vil være en fordel. Vi forventer, at du har gode ledelseskompetencer og samarbejdsevner – det er en forudsætning og vil blive prioriteret højt. Ledelseserfaring vil være en fordel, men er ikke et krav.

Der lægges særligt vægt på, at du:

  • er uddannet inden for kontor/administration, lægesekretær el. lign. med relevant faglig erfaring og lederuddannelse på diplomniveau, alternativt har lyst og mod til at arbejde med ledelse samt påbegynde relevant lederuddannelse
  • kan skabe strukturer både for dit eget arbejde og dine medarbejderes arbejde
  • har gode faglige og tværfaglige samarbejdsevner, er loyal og evner diskretion
  • kan facilitere til faglig udvikling og trivsel i personalegruppen
  • har et tværgående og strategisk blik, så afdelingens ressourcer og kompetencer sættes bedst muligt i spil
  • har en åben, anerkendende samt tillidsfuld ledelsesstil og du trives bedst, når andre og opgaven lykkes
  • har gode formuleringsevner, er i stand til at motivere medarbejderne og bidrager til et godt arbejdsmiljø

Om os
Vi er Danmarks største Specialtandpleje med 31 medarbejdere heraf 9 tandlæger og 1 specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi søger vi en teamleder. Vi har 9 moderne klinikrum og 3 operationsstuer i samarbejde med Operation og Intensiv om anæstesipersonalet.

Vores patientgruppe består hovedsagligt af voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, så som patienter med autisme, psykiske lidelser, traumeinducerede hjerneskade med flere. Derudover behandler vi børn, som har brug for generel anæstesi på grund af et stort behandlingsbehov.

Ved Afdeling for Regional Specialtandpleje er det vores mål at tage udgangspunkt i den enkelte patients behov og derudfra fremme patientens sundhed og trivsel. Dette gøres ud fra et tæt samarbejde med kommunerne om et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling.

På årsplan tilbyder vi regelmæssig tandpleje til cirka 1.600 patienter og udfører cirka 800 patientbehandlinger under anvendelse af generel anæstesi. Afdelingen har behandlingsaftaler med 22 kommuner primært fra Region Midtjylland. Vores afdeling er organiseret med centralklinik på Regionshospitalet i Viborg samt yderligere 5 klinikafsnit (regionshospitalerne Randers og Holstebro, Vitapark Odder, Sølund Skanderborg samt Sødisbakke Mariager). Der udføres tandbehandling i generel anæstesi på regionshospitalerne i Viborg og Randers.

Vi er en del af Hospitalsenhed Midt. Få mere at vide om os på www.specialtandpleje.dk

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.350 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Afdeling for Regional Specialtandpleje.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den faglige organisation med udgangspunkt i gældende overenskomst.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til ledende overtandlæge Marianne Jørgensen, tlf.  50 92 61 31.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 14. februar 2022 med dokumentation for uddannelse, tidligere beskæftigelse m.v.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 23. februar 2022.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg jobbet”-knappen.