Hospitalsenhed Midt søger en både visionær og tydelig ledende bioanalytiker til Patologi ved Regionshospitalet Viborg Kan du medvirke til at fastholde og udvikle sikker drift på et højt fag­ligt niveau og udvikle samspillet med vores mange samarbejds­part­nere? Kan du samtidig sikre et stærkt fokus på et godt arbejdsmiljø og udvikling af de faglige og relationelle kompetence?

Dette job er udløbet

Om stillingen som ledende bioanalytiker
Vi søger en ledende bioanalytiker, der tør tænke nyt og drømme stort for Patologi på Regionshospitalet Viborg, og som gør det i tæt samarbejde med personalet i en afdeling med en stærk faglig kultur.

I Hospitalsenhed Midt har vi fokus på, at alle patienter diagnosticeres og behandles på et højt fagligt niveau og med patientoplevet kvalitet i højsædet.

Afdelingsledelsen i Patologi består af den ledende overlæge og en ledende bioanalytiker. Som en del af afdelingsledelsen skal du være med til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af afdelinger og øvrige samarbejdsparter internt som eksternt. Du bliver en del af hospitals­enhe­dens samlede ledergruppe. Du skal skabe de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer i tæt samspil med dine ledelseskollegaer.

Afdelingsledelsens opgaver er, at

 • sætte strategisk retning og mål for afdelingen, herunder sikre udvikling og fremdrift af projekter i overensstemmelse med strategi og målsætningen
 • understøtte og arbejde for gode samarbejdsrelationer med afdelingens mange samarbejdspartnere, så patientforløb mv. kan udvikles og forbedres på tværs
 • deltage i det strategiske arbejde for hele hospitalsenheden
 • være nærmeste leder for 2 afdelingsbioanalytikere, 9 medarbejdere og afdelingens læger
 • skabe grundlaget for en kultur med hensigtsmæssige samarbejdsformer og et godt arbejds- og uddannelsesmiljø
 • balancere en velfungerende drift med øje for produktivitet og ressourcer med udvikling af opgaveløsningen
 • skabe resultater, gejst og arbejdsglæde gennem en aktiv personalepolitik, så afdelingens velfungerende miljø kan opretholdes og videreudvikles

Ansøgers kvalifikationer
Ansøgeren skal være autoriseret bioanalytiker med relevant ledelsesmæssig videreuddannelse og dokumenteret ledelseserfaring. Vi forventer derudover, at du via dine personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer er visionær og innovativ. Du skal sammen med den ledende overlæge stå i spidsen for Patologi.

Der vil blive lagt vægt på, at du kan udfylde rollen som leder af fagprofessionelle og medvirke til udvikling og kvalitetsforbedring. Desuden forventes erfaring med organisatorisk- og økono­misk ledelse og personale- og organisationsudvikling på strategisk niveau og gerne indsigt i fagområdet. Du skal sammen med den ledende overlæge levere synlig ledelse, skabe retning og arbejde for høj faglighed, udvikling og trivsel.

Der lægges særligt vægt på, at ansøgeren besidder følgende kvalifikationer:

 • gode samarbejdsevner, empati og evne til at søge synergi og relationer på tværs
 • motiverende og anerkendende med en dialogbaseret, involverende ledelsestilgang
 • synlig i den kliniske drift og sikre sammenhængskraft i afdelingen
 • god kommunikator, som er tydelig i sine budskaber
 • målrettet og resultatorienteret
 • sans for strategisk ledelse og har personlig integritet i lederskabet

Du bliver en del af en organisation, der har fokus på ledelsessparring med kompetente kollegaer på tværs af afdelinger og matrikler og et udpræget samarbejde på tværs af afdelinger på områder, hvor patientforløbene kalder på det. Der er endvidere fokus på udvikling af dine personaleledelseskompetencer, hvorfor du har mulighed for lederuddannelse eller videreuddannelse inden for ledelse.

Om Patologi
Kerneopgaven er at medvirke til, at kræftpakkeforløb, udredningsforløb og øvrige behandlinger effektueres med høj kvalitet og til rette tid. Patologi har en vigtig rolle i at servicere og rådgive de kliniske afdelinger i Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest, samt de praktiserende speciallæger i begge hospitalsenheders optageområder og i Skanderborg/Horsensområdet.

Patologi har et optageområde på over 500.000 indbyggere og dækker et bredt spektrum af sygdomme med såvel uro-, gastro- og mammapatologi som øre-næse-hals patologi samt lungepatologi, gynækopatologi, ortopædpatologi og hudpatologi, inkl. medicinske hudsygdomme. Afdelingen har ca. 55000 rekvisitioner årligt.

Vi har 64 ansatte, fordelt på 39 bioanalytikere, 13 speciallæger, 3 uddannelseslæger, 5 lægesekretærer og 2 kapelassistenter. Vi er med til at uddanne speciallæger, bioanalytikere og lægesekretærer. Afdelingen har en flad struktur og er kendetegnet ved at have et godt arbejdsmiljø, hvor alle faggrupper bidrager til den fælles opgaveløsning og understøtter hinanden i at opnå høj faglig kvalitet.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har 4.200 ansatte samt et budget på 2,5 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere på Hospitalsenhed Midt | Regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Patologi. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til “Overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område” indgået mellem Danske Regioner og den relevante faglige organisation.

Vi ønsker, at stillingen som ledende bioanalytiker ved Patologi besættes pr. 1. marts 2022 eller snarest mulig herefter.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen tlf. 3038 7193
Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen tlf. 2369 6641
Ledende overlæge Steen Jensen tlf. 7844 3715

Ansøgning
Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse (herunder autorisation), samt relevant
ledelseserfaring, skal være modtaget elektronisk senest torsdag den 27. januar 2022.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag den 7. februar og onsdag den 23. februar 2022. Der vil blive udarbejdet personprofil for ansøgere, der går videre til 2. samtale.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.