Holmstrupgård søger autoriseret psykolog med viden om og erfaring indenfor unge- og voksenpsykiatrien Holmstrupgård søger autoriseret psykolog med viden om og erfaring indenfor unge- og voksenpsykiatrien til både VISO-opgaver (rundt om i landet) og kliniske opgaver på Holmstrupgård. De kliniske opgaver omfatter tværfaglig supervision, undervisning og enkelte samtaleforløb med unge. Der er tale om en fast stilling på 37 timer, som ønskes besat fra den 1. december 2020.

Dette job er udløbet

Holmstrupgård er en socialpsykiatrisk behandlingsinstitution for unge i alderen 14 – 23 (/27) år med 7 døgnafdelinger, intern skole og beskæftigelse, udslusningstilbud, VISO-opgaver samt ambulante behandlingstilbud og familiebehandling. Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med psykiatriske vanskeligheder som f.eks. psykotiske vanskeligheder (skizofreni), personlighedsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, spiseforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD), skolevægring, svær selvskade, depression, angst og OCD, og ofte med kompleks kombination af de forskellige lidelser. Holmstrupgård arbejder indenfor en miljøterapeutisk og socialpædagogisk referenceramme på et psykodynamisk grundlag.

Holmstrupgård har kontinuerligt fokus på udviklingsarbejde og kompetenceudvikling og er derudover engageret i ekstern konsulentbistand bl.a. i form af løbende VISO-ydelser i samarbejde med Socialstyrelsens VISO-enhed. Holmstrupgård er VISO-leverandør på både voksen- og børne/ ungeområdet vedrørende:

 • svære og komplekse psykiske problemstillinger
 • spiseforstyrrelser
 • autismespektrumforstyrrelser.

Vi søger en psykolog, der både kan varetage konsulentopgaver ‘ud af huset’ i form af VISO-opgaver, som dækkes over hele landet, og som kan varetage kliniske opgaver internt i form af individuel supervision til miljøterapeuter, gruppesupervision på en afdeling af tværfagligt, miljøterapeutisk personale, enkelte samtaleforløb med unge på Holmstrupgårds døgnafdelinger og enkelte interne undervisnings- og sparringsopgaver. Fordelingen af de to funktioner i stillingen (hhv. VISO-opgaver og kliniske opgaver samt møder internt) vil gennemsnitligt være ligelig, dvs. 2-3 dage om ugen i hver funktion.

Psykologen vil indgå i den samlede rådgivergruppe, som aktuelt består af 11 psykologer og 1 socialrådgiver. Rådgivergruppen mødes hver tirsdag formiddag med mulighed for sparring, debat, personalemæssige drøftelser og VISO-forum/sparring.

Rådgivergruppens primære opgaver er at:

 • medvirke til en fagligt funderet helhedsorienteret, miljøterapeutisk behandlingsindsats på de forskellige afdelinger ved deltagelse i behandlingsarbejdet
 • varetage VISO-opgaver
 • indgå i forskellige kliniske funktioner som f.eks. supervision, undervisning og individuelle samtaleforløb

Vi søger en psykolog, som:

 • er autoriseret
 • har psykiatrisk erfaring med unge og/eller voksne
 • har erfaring med eller som kan se styrkerne i det miljøterapeutiske arbejde på et psykodynamisk grundlag
 • har viden om og kan udføre VISO-opgaver samt har gode evner indenfor formidling og rådgivning
 • kan omsætte sin viden om mennesker med psykiatriske problemstillinger i dialog og sparring med forskellige faggrupper både internt og i VISO-opgaver
 • trives med varierende opgaver og nye udfordringer
 • kan arbejde selvstændigt og systematisk
 • er en dygtig formidler af dynamisk psykiatriforståelse og miljøterapi
 • kan varetage undervisning og supervision af personale

Vi tilbyder:

 • at blive en del af et højt specialiseret miljø i en dynamisk organisation
 • at blive en del af en organisation, der har fokus på grupper og samarbejde på tværs
 • en organisation i udvikling, der lægger vægt på faglighed, kreativitet, rummelighed, empati og samarbejde
 • spændende og udfordrende opgaver
 • supervision og efteruddannelse
 • et inspirerende psykologfagligt miljø
 • fleksibel tilrettelæggelse af arbejdsdage

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er fredag d. 9. oktober 2020 kl. 23.59
Samtaler forventes afholdt onsdag d. 21. oktober (efter efterårsferien)

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse hos leder af Rådgivergruppen Anne
Birgitte Døssing på tlf. 23991215 eller mail: andoes@rm.dk
Endvidere henvises til vores hjemmeside: http://www.holmstrupgaard.rm.dk/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.