Holmstrupgård søger autoriseret psykolog inden for socialpsykiatrien på børne- og voksenområdet per 1. maj 2023 Holmstrupgård søger autoriseret psykolog med viden om og erfaring inden for unge- og voksenpsykiatrien, socialpsykiatrien og/eller PPR.

Dette job er udløbet

Opgaverne omfatter hovedsageligt eksterne VISO-opgaver (rundt om i hele landet), undervisning og supervision både internt og eksternt på Holmstrupgård. Derudover er der mulighed for enkelte terapeutiske forløb med unge på Holmstrupgård. Psykologen vil indgå i et grundigt oplæringsforløb i VISO-sagsforløb, ligesom der er løbende supervision, sparring og muligheder for efteruddannelse. Det væsentligste er evnen til at arbejde selvstændigt og have forståelse og interesse for problematikkerne.

Vi søger således en kommende VISO- og konsulentpsykolog, der vil få et tæt samarbejde med de øvrige VISO- og konsulentpsykologer såvel som med hele psykologgruppen. Dertil vil man samarbejde med andre afdelinger på Holmstrupgård ift. de interne opgaver og med VISO centralt.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer, som ønskes besat fra d. 1. april 2023 eller snarest derefter.

Holmstrupgård er en socialpsykiatrisk døgninstitution for unge ml 12 – 23 (/27) år med 5 døgnafdelinger, intern skole og beskæftigelse, udslusningstilbud, VISO-opgaver samt ambulante behandlingstilbud og familiebehandling.

Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder som f.eks. psykotiske vanskeligheder (skizofreni), personlighedsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, spiseforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD), skolevægring, svær selvskade, depression, angst og OCD, og ofte med kompleks kombination af de forskellige lidelser.

Holmstrupgård arbejder inden for en miljøterapeutisk og socialpædagogisk referenceramme på et psykodynamisk grundlag.

Holmstrupgård har kontinuerligt fokus på udviklingsarbejde og kompetenceudvikling og er engageret i ekstern konsulentbistand bl.a. i form af VISO-ydelser i samarbejde med Socialstyrelsens VISO-enhed. Holmstrupgård er VISO-leverandør på både voksen- og børne/ungeområdet vedr.:

 • svære og komplekse psykiske problemstillinger
 • spiseforstyrrelser og
 •          autismespektrumforstyrrelser.

      Vi søger en psykolog, der både kan:

 • varetage konsulentopgaver ‘ud af huset’ i form af VISO-opgaver samt undervisning og supervision og
 • som kan varetage kliniske og konsulentopgaver internt.

De interne kliniske opgaver omfatter tværfaglig supervision og enkelte samtaleforløb med unge, mens de interne konsulentopgaver vil omfatte undervisning og bidrag til kompetenceforløb på de forskellige afdelinger. Fordelingen vil gennemsnitligt være sådan, at VISO- og konsulentopgaverne ‘ud af huset’ fylder 2-3 dage om ugen.

Psykologen vil indgå i den samlede rådgivergruppe, som aktuelt består af 13 psykologer og 1 socialrådgiver. Rådgivergruppen mødes hver tirsdag formiddag med mulighed for sparring, faglige debatter, personalemæssige drøftelser, litteraturstudium, og VISO-forum/sparring.

Vi søger en psykolog:

 •           som kan omsætte sin viden om og forståelse af mennesker med psykiatriske problemstillinger i dialog og sparring med forskellige faggrupper internt, eksternt og i VISO-opgaver
 •           som har psykiatrisk erfaring med unge og/eller voksne og/eller erfaring fra PPR
 •           som har viden om eller er interesseret i at udføre VISO opgaver samt har gode evner inden for rådgivning og formidling
 •           som har erfaring med eller som kan se styrkerne i det miljøterapeutiske arbejde på et psykodynamisk grundlag
 •           som har erfaring med eller som er interesseret i undervisning
 •           som har erfaring med eller som er interesseret i at supervisere tværfagligt personale.
 •           som trives med varierende opgaver og nye udfordringer
 •           som kan arbejde selvstændigt og systematisk, og som har gode evner inden for skriftlig formidling.
 •           som er autoriseret
 •           som har gode samarbejdsevner

      Vi tilbyder:

 •          spændende, udfordrende opgaver og tilpasset oplæring
 •          at blive en del af et højtspecialiseret videnscenter og en organisation i udvikling, der lægger vægt på høj faglighed, kreativitet, rummelighed, empati og samarbejde.
 •          fast, individuel supervision, gruppesupervision og tilbud om efteruddannelse
 •          et inspirerende psykologfagligt miljø

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse hos leder af Rådgivergruppen Anne Birgitte Døssing tlf. 23991215 eller mail: andoes@rm.dk

Endvidere henvises til vores hjemmeside: http://www.holmstrupgaard.rm.dk/

Ansøgningsfrist: den 20. marts 2023 kl. 23.59

Ansættelsessamtaler forventes at ligge den 24. marts 2023

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.