Har du interesse i psykoterapi eller retspsykiatri ? Vi søger en overlæge til Klinik 1, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien fra 1. maj 2020 eller efter aftale. Har du lyst til at være en del af et engageret hold af dedikerede medarbejdere, så glæder vi os til at læse din ansøgning!

Dette job er udløbet

I november 2018 flyttede AFP og tre andre psykiatriske afdelinger fra Risskov til nye, moderne bygninger i Skejby. Vi er ved at have fundet os til rette i bygningerne og arbejder derfor igen aktivt med udvikling af den bedste behandling af vores patienter.

Om Klinik 1
Klinik 1 varetager ambulant behandling af patienter med psykose-sygdomme, oligofreni og andre organiske tilstande, samt udredning af alle diagnosegrupper inklusiv autisme. Endvidere er Neuropsykiatrisk Enhed tilknyttet enheden.

Vi arbejder ud fra F-ACT-organisering i Klinik 1, og vi har derfor et stort opkvalificerings- og udviklingsarbejde i gang. Det vil du blive en meget aktiv partner i.

Vi mangler overlæger i F-ACT-team og søger derfor speciallæger, der ønsker at arbejde med udredning og behandling af patienter med psykose-sygdomme.

Vi har en specialfunktion som psykoterapeutisk overlæge i Afdeling for Psykoser.
Hvis du har interesse i det, vil vi gerne bidrage med uddannelse, der kan kvalificere dig til opgaven.

Vi har også en specialfunktion vedrørende retspsykiatri.
Også her tilbyder vi relevant uddannelse ved behov.

Vi tilbyder dig også:

 • En arbejdsplads med vægt på høj faglighed og behandling i samarbejde med patienten
 • Stort fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Teamsamarbejde og tværfaglighed, hvor vi løfter ansvaret for svære behandlingsopgaver i fællesskab
 • Mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet, alt efter dine ambitioner og afdelingens behov
 • Tæt samarbejde med somatikken til gavn for både patienter og medarbejdere
 • Åbenhed overfor individuelle ønsker og ideer til udvikling af både behandlingen og dine karriereplaner

Vi har stor søgning af uddannelseslæger til afdelingen, og uddannelses- og læringsmiljøet er højt prioriteret for alle faggrupper. Derfor er uddannelsesopgaver en naturlig del af vores hverdag.

Oveni alt dette har vi én af Århus´ bedste udsigter, tæt på offentlig transport og motorvej.

Om arbejdet som overlæge i Klinik 1
Som overlæge i Klinik 1 i AFP vil du primært være tilknyttet den ambulante enhed, men opgaver i andre dele af AFP og Akutafdelingen og på somatisk afdeling vil også forekomme. Du vil referere til funktionsledelsen i Klinik 1, i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen.

Du vil få ansvar for ledelsesmæssige og administrative opgaver og beslutninger, som er delegeret fra afdelingsledelsen, og for at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes.

Endvidere gælder det, at overlæger i Klinik 1 er behandlingsansvarlig og stedfortrædende behandlingsansvarlig overlæge for patienter med dom.

Dine opgaver vil bl.a. være at:

 • forestå, koordinere og deltage i udrednings- og behandlingsarbejdet
 • have selvstændigt lægeligt ansvar for undersøgelse, diagnose og behandling af patienter
 • have instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • have ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • bidrage til at koordinere arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse for at sikre den bedst mulige patientbehandling og pleje, herunder patienternes retssikkerhed
 • medvirke til sikring af kvaliteten af afdelingens og afsnittets funktionsområder
 • bidrage til forskning og kvalitetsudvikling i Afdeling for Psykoser

Vi forventer, at du bidrager aktivt til den faglige udvikling i afsnittet, og at du er god til supervision og undervisning af personalet, herunder også uddannelse af yngre læger og psykologer samt medicinstuderende i klinik og lægevikarer.

Hvem er du?
Vi forventer, at du er uddannet speciallæge i psykiatri og overlægekvalificeret. Du har en bred psykiatrisk erfaring, som du brænder for at bringe i spil i udviklingen i vores afdeling. Du er god til at samarbejde, og du har lyst til at videreudvikle dine egenskaber indenfor ledelse.

Vi lægger vægt på, at du har interesse for det videnskabelige arbejde med lyst til at bidrage aktivt med din faglighed. Du er god til at kommunikere med både patienter, pårørende og medarbejdere, og du har erfaring som underviser af tværfagligt personale.

Har du oveni alt dette psykoterapeutisk interesse eller uddannelse, ser vi det som en ekstra kvalifikation, der skal bringes i spil.

Lægefaglig bedømmelse
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger inden for de syv kompetenceområder. Vær opmærksom på, at besvarelsen skal indtastes som en del af den elektroniske ansøgningsprocedure. Det er således ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Stillings- og funktionsbeskrivelse overlæge Klinik 1 samt krav til de syv lægeroller.

Om stillingen
Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer om ugen og vil du indgå i tilstedeværelsesvagt med efterfølgende beredskabsvagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter på 20 uger.

Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte overlæge Bente Brysting tlf. 2340 3835.

Du kan læse meget mere om AFP og Klinik 1.

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2020 eller efter aftale. Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger

Ansøgningsfrist: 19. februar 2020
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 20. marts 2020

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.