Good Clinical Practice (GCP)-inspektører til Lægemiddelstyrelsen

Dette job er udløbet

Brænder du for at sikre kvaliteten af kliniske forsøg? Vil du sammen med os være borgernes vagthund og sikre, at lægemidler og medicinsk udstyr godkendes på grundlag af velgennemførte kliniske forsøg? Så er du måske en af vores to nye kollegaer.

Om Inspektionen

Inspektionen er en samlet sektion med faglige teams, der hører under Enhed for Kontrol & Forsyningssikkerhed i Lægemiddelstyrelsen. I sektionen er vi ca. 35 inspektører, som arbejder med inspektion inden for alle dele af det humane og veterinære lægemiddelområde, lige fra fremstilling (GMP), laboratorier (GLP), lægemiddelforsøg (GCP), distribution (GDP), lægemiddelovervågning/pharmacovigilance (GVP) og apoteker. Udover lægemiddelområdet inspicerer vi også inden for medicinsk udstyr.

Din hverdag hos os

Som lægemiddelinspektør skal du planlægge, udføre og rapportere inspektioner i samarbejde med teamets øvrige GCP-inspektører samt EU-kolleger. Vi inspicerer alle typer af humane og veterinære kliniske lægemiddelforsøg, samt kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr på f.eks. sygehuse, klinikker, sponsorer, kontraktorganisationer og GCP-enheder. Vi inspicerer endvidere bioækvivalens forsøg. Inspektionerne foregår både som nationale inspektioner, men også internationalt på vegne af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), og vi har altid fokus på forsøgspersonernes sikkerhed og rettigheder, og på de kliniske datas troværdighed.

Du vil primært arbejde som del af et inspektionsteam. Inspektionerne foregår i både ind- og udland, og du skal derfor påregne en del rejsedage. Inspektioner kan også være meget tidskrævende og du skal derfor være indstillet på at være fleksibel i forhold til fordeling af arbejdstid.

Andre væsentlige opgaver for teamet er at medvirke til udarbejdelse af danske og europæiske guidelines for planlægning og gennemførelse af kliniske forsøg, samt at fortolke eksisterende lovgivning og vejledninger. Kommunikation af styrelsens fortolkninger såvel skriftligt som ved præsentationer på møder og konferencer er også en del af dine kommende arbejdsopgaver.

Teamet bidrager til at sikre en stærk dansk lægemiddelmyndighed i en dynamisk sundhedssektor. Vi deltager i myndighedssamarbejder på højt internationalt niveau, og vi følger vågent fremskridtene inden for bl.a. vaccineudvikling, data håndtering og moderne teknologier, ikke mindst set i lyset af COVID-19-krisen.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Vi søger gode kollegaer med en akademisk baggrund på minimum kandidatniveau og med mindst fem års erfaring med god klinisk praksis (GCP). Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med monitorering, audits og/eller arbejde med kvalitetsstandarder.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

  • kan kommunikere klart og tydeligt både skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk
  • har samarbejdsevner, er målrettet og tager det som en selvfølge at overholde tidsfrister
  • har pondus og kan stå fast over for autoriteter, når det er nødvendigt
  • bevarer ro og overblik i pressede situationer
  • er diplomatisk, har situationsfornemmelse og et godt humør
  • arbejder struktureret og vil bidrage til at udvikle og optimere vores arbejdsgange

Vi tilbyder

Jobbet som GCP-inspektør i Lægemiddelstyrelsen er en unik mulighed for at gøre en forskel samt få indblik og præge rammerne for kliniske forsøg af lægemidler og/eller kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr. Vi er ambitiøse og går gerne forrest også i det europæiske og internationale samarbejde på området, så du vil få mulighed for at blive involveret i mange spændende og meningsfulde opgaver.

Lægemiddelstyrelsen arbejder systematisk med at udvikle sig som en fantastisk arbejdsplads. Det betyder bl.a., at vi har et fleksibelt kontormiljø med mulighed for hjemmearbejdsdage, afvekslende arbejdsopgaver, et uformelt miljø, gode kollegaer og muligheder for personlig og faglig udvikling.

Om ansættelsen

Du bliver ansat som specialkonsulent efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, optioner, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til teamleder Per Spindler på tlf. 2146 7248 eller lægemiddelinspektør Dea Gowers Klauber på tlf. 4031 7404.

Er du interesseret?

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fra uge 17. Du kan læse mere om os på Forside – Lægemiddelstyrelsen (laegemiddelstyrelsen.dk).

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores vision er at stå forrest i nationalt og internationalt samarbejde.Vores mission er at skabe værdi for borgere, dyr og samfund med effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og sikkert medicinsk udstyr. Vi er ca. 650 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæiske lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.