Genopslag: Speciallæge i almen medicin til Nærklinik i Stege Region Sjællands nye Nærklinik beliggende i Vordingborg Kommune søger speciallæge i almen medicin

Dette job er udløbet

Vil du være med til at videreudvikle praksisområdet i Region Sjælland i et erfarent og stærkt tværfagligt samarbejde? Og vil du understøtte at lægeklinikkerne i yderområderne fremover også varetages af speciallæger i almen medicin? Så søg den nyoprettede stilling som speciallæge i almen medicin til Region Sjællands kommende Nærklinik i Stege beliggende i Vordingborg Kommune.

Region Sjælland har fået tilladelse til at oprette nærklinikker i de områder, hvor lægedækningen er truet. Dette er nummer tre i rækken.

Vi søger en speciallæge, som har et ønske om at kunne fordybe sig lægefagligt i et solidt miljø og være aktiv på udviklingsområdet, som skal komme patienten til gode. Region Sjælland vil drive klinikken og påtage sig ansvaret for personaleledelse og for den økonomiske opgave. Såfremt du om nogle år kunne blive nysgerrig på at overtage klinikken, vil det også være en mulighed.

Med strategien ”Region Sjælland på forkant” ønsker man at afprøve modeller med selv at drive og videreudvikle praksisområdet, herunder afprøve nye former for organisering og omstilling af almen praksis. Alt sammen for at sikre borgerne også fremadrettet har mulighed for et tilbud om en praktiserende læge.

Ønsket er at sikre almen praksis i de lægetruede områder i regionen samt at udvikle almen praksis organisatorisk og digitalt – både i samarbejde med kommuner og i samarbejde med andre almene praksis eller private aktører.

Nytænkning og initiativer bygges op i nærklinikken, og der gives mulighed for fleksibilitet i forhold til både samarbejde, arbejdstid, udbygning og anvendelse af digitale løsninger. Der foretages en prioritering af indsatserne, så de giver mening geografisk.

Der lægges vægt på et stærkt tværfagligt samarbejde.

Hvis du brænder for at udvikle området og gerne vil have indflydelse på den fremtidige organisering af praksis er dette en unik mulighed.

Nærklinikkerne er en del af Det Nære Sundhedsvæsen som er en selvstændig virksomhed i Region Sjælland, der er etableret for at realisere strategien ”Sundhed tæt på dig”. Denne handler om at skabe let og lige adgang til bedre sundhed og behandling for alle borgere, ved bl.a. at flytte sundhedsydelserne tættere på den enkelte. Organisationen har ansvaret for en række drifts- og udviklingsaktiviteter i samarbejde med sygehuse, praksissektor, kommuner og borgere med afsæt sundhedsaftalen. Desuden har Det Nære Sundhedsvæsen ansvaret for samfundssporet i forbindelse med Covid-19. Organisationen har aktiviteter på flere matrikler, bl.a. i Regionshuset i Sorø, i Næstved og i corona-testcentre rundt i regionen. Det Nære Sundhedsvæsen arbejder målrettet med udvikling af en forbedringskultur. Dataunderstøttelse af indsatser, systematiske metoder til optimering, ugentlige tavlemøder m.v. er nogle af de værktøjer der anvendes til at sikre overblik, koordinering, videndeling og læring.

Vi ser os selv som ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Derfor går vi målrettet efter fagligt kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere, som i et fællesskab bidrager med nytænkning og forbedringer til gavn for vores borgere. Som arbejdsplads kendes vi for et godt kollegialt fællesskab og en uformel omgangstone med højt til loftet.

Vi søger:

Du kan være nylig eller snart færdiguddannet og gerne vil afprøve det at have praksis, uden at skulle have den økonomiske investering og den opgave, som det medfører at være selvstændig praktiserende. Du kan også være erfaren speciallæge i almen medicin, der ønsker at bruge din viden og erfaring på en ny måde i samarbejde med en større enhed.

Det væsentlige er, at du udover at give patienterne følelsen af, at de har en nær og tryg kontakt med deres læge, også sideløbende er med til at drive en almen praksis, hvor du samtidig afprøver og udvikler forbedringer, så borgerne i større grad oplever et ”Sundhedsvæsen tæt på dig”. Et arbejde, der ikke afprøves andre steder, som du dermed kan være med til at påvirke og udvikle.

Du vil sammen med dygtige kollegaer være med til at udvikle og drive en nyoprettet nærklinik, som løbende vil vokse i takt med øget patientindtag. Der vil til en start være ansat en praksis manager/ sygeplejersker og sekretær. I takt med at klinikken udvikler sig kan det også rumme andre aktuelle fagprofessioner.

Der vil blive taget hensyn til, at der afsættes tid til udvikling og tværfaglig dialog dagligt.

I stillingen indgår en mindre vagtforpligtigelse, som pr. fuldtidslægestilling svarer til 15 vagter på et halvt år.

Du vil have tæt kontakt til chefkonsulenten for nærklinikkerne. Den daglige ledelse varetages af praksis manageren.

Personlige egenskaber:

  • Du formår at være inkluderende og delegerende i forhold til patientforløb
  • Du er villig til at afprøve forskellige og nye former for konsultationer og tværfaglige tiltag
  • Du ser digitalisering som fremtiden i sundhedsvæsenet
  • Du har et ønske om at udvikle dig fagligt og ledelsesmæssigt
  • Du har veludviklede samarbejdsevner
  • Du er nytænkende
  • Du er med til at styrke samarbejdet med kommuner og Sygehuse ved afprøvning af tværsektorielle samarbejdsformer
  • Du kan styre efter opnåelse af målbare effekter på relevante nøgletal

Sprog og IT:

  • Du er fortrolig med Office pakken, internet og anvender i dag PC som et naturligt værktøj i din hverdag og er åben for udvikling og anvendelse af digitale løsninger
  • Du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale, samt gerne tysk, på grund af turister i området

Er du interesseret i at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Helle Linnet på telefon 40 29 28 32 (tirsdag-torsdag) eller på mail: hlinn@regionsjaelland.dk, eller enhedschef Søren Wistisen Rasmussen på telefon 93 56 64 78 eller på mail: swr@regionsjaelland.dk

Sidste ansøgningsfrist er mandag den 8. februar 2021.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler fredag den 12. februar 2021.

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.