GENOPSLAG – FamilieFOKUS søger engageret og erfaren psykolog til afdeling i Høje Tåstrup FamilieFOKUS Øst, Institut for Kommunikation og Handicap, søger erfaren psykolog til vores team i Høje Tasstrup. Der er tale om en 30 timers stilling med ansættelse snarest muligt.

Dette job er udløbet

FamilieFOKUS er et landsdækkende tilbud, som støtter mestring og trivsel i familier med børn og unge med livstruende og livsbegrænsende tilstande. FamilieFOKUS tilbyder tre forskellige typer indsatser; ophold, forløb i hjemmet og familiekurser – alle er særligt tilpasset den enkelte families behov.

Indsatserne består hovedsageligt af tværfaglige samtaler og suppleres med monofaglige interventioner – f.eks. individuelle samtaler. Kerneopgaven retter sig mod hele familien; barnet selv såvel som forældreskab, partnerskab og søskende. FamilieFOKUS får positive tilkendegivelser fra forældre for den intensitet og kvalitet de oplever i indsatsen.

Du vil være en del af et engageret og kompetent tværfagligt team, der brænder for opgaven. Teamet består af psykologer, børne-  familiemedarbejder, ergoterapeut, fysioterapeut, musikterapeuter,  specialpædagogisk konsulent og sygeplejerske.
I Høje Taastrup består afdelingen af 3 medarbejdere.

Dine arbejdsopgaver:

 • Støttende samtaler til børn, unge, deres forældre, søskende og pårørende
 • Terapeutisk arbejde i FamilieFOKUS med afsæt i hele familien
 • Deltagelse i vidensudvikling og forankring af FamilieFOKUS
 • Undervisning og supervision til målgruppen og fagpersonale

Vi tilbyder dig:

 • Faglig sparring i psykolog- og tværfagligt team
 • Supervision
 • Videns- og udviklingsarbejde inden for området
 • Engagerede kolleger med høj faglighed og en velfungerende arbejdsplads
 • Gode muligheder for kurser og efteruddannelse

Vi ønsker os en engageret psykolog med erfaring ift.:

 • børne- og/eller familiesamtaler
 • arbejde med sorg- og krise- samt stresshåndtering i relation til målgruppen
 • relationsarbejde og samspil i familier inden for målgruppen
 • kendskab til (børne)palliation
 • det sundhedspsykologiske område og gerne med psykosocial rådgivning til familier med børn med svære handicaps og/eller alvorlig somatisk sygdom

Du har er uddannet cand.psych og har opnået din autorisation.

Vi forventer du har/kan:

 • erfaring med det tværfaglige samarbejde
 • interesse for at agere i et felt, hvor alvorligt somatisk syge børn og deres pårørende (søskende, forældre, bedsteforældre) er i eksistentielle forandringer og kriser
 • lyst til at formidle, undervise og supervisere
 • interesse i at udvikle den palliative tværfaglige indsats til børn og unge i FamilieFOKUS sammen med dine kollegaer
 • være fleksibel og løse opgaver i hele landet, da der er tale om et landsdækkende tilbud
 • indgå i praktiske opgaver bl.a. ifbm. afvikling af ophold og kurser

FamilieFOKUS er et landsdækkende tilbud. Du vil skulle løse opgaver både på Sjælland såvel som i hele landet. Dit primære arbejdssted er på IKH´s afdeling i Handicaporganisationernes Hus, Høje Taastrup. Afdelingen i Høje Taastrup er knyttet op til IKH’s hovedorganisation, der ligger i Aarhus, hvor der er supervision og møde ca. hver tredje uge. Det forventes derfor, at du har kørekort og er indforstået med rejseaktivitet og overnatninger i forbindelse med opgavevaretagelsen – eksempelvis afviklingen af ophold for familierne. Arbejdspladsen stiller biler til rådighed.

Stillingen er på 30 timer med varierende arbejdstider

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Yderligere oplysninger hos projektleder Anne E. Hegelund – tlf. 2437 5581, anhege@rm.dk
eller koordinator Hilde Skrudland – tlf. 2369 9038, hilskr@rm.dk

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 12. oktober
Samtalerne forventes afholdt mandag. d. 25. oktober i Høje Taastrup

Læs mere om FamilieFOKUS her www.familie-fokus.dk og  www.ikh.rm.dk  https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/~/media/8283F0379ABF494E83AF597E0454205C.ashx
IKH løser opgaver for kommuner og regioner, og er herudover leverandører i udviklings-, forsknings- og satspuljeprojekter.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.